Politiske mærkesager og indsatsområder

Digitalisering skal ske på virksomhedernes vilkår – for dem, der kan og vil selv

Digitalisering skal ske på virksomhedernes vilkår, og derfor mener vi at:

 • Virksomhederne har et digitalt vækstpotentiale, som kan fremmes gennem rådgivning og støtte.
  • Forenkle den offentlige erhvervsfremme og rådgivning via One Stop Shop fx regionale væksthuse, der enten har eller kan finde rådgivere fx i Eksportrådet etc.
  • Samle informationsadgang ét sted fx én hjemmeside med flere svar og links på tværs af styrelser mm. 
 • Digitaliseringsforløb med offentlig støtte skal ske på virksomhedernes vilkår, og de har selv en rolle som den drivende kraft i processerne – gerne i netværk
  • Virksomheden skal fastsætte mål for digitalisering og selv levere en markant del af ressourcerne i omstillingsforløbet a la VITUS i Eksportrådet.
  • Øget brug af netværk for virksomheder, der deltager i digitaliseringsforløb 
 • Det offentlige skal koordinere indsats – men med færrest mulige kontaktpunkter
  • Ikke flere off. konsulenter i nye centrale styrelser
  • Brug ekspertise i eksisterende styrelser fx Teknologisk Institut, Eksportrådet mfl.
  • Forløb koordineres et sted, gerne lokalt fx via Regionale væksthuse af hensyn til netværksopbygning 
 • Bedre offentlige infrastrukturer
  • Samme tekniske og infrastrukturelle tilbud i hele landet (= ens muligheder for bredbånd)
   • Udrulning af bredbånd til hele Danmark

INDSATS 2017/2018

FDIH deltager aktivt i den politiske proces omkring regeringens udspil til digitalisering

 • Vi deltager i drøftelser i styrelser, ministerier, arbejdsgrupper mm
 • Skriver notater til politikere, centraladministrationen og andre beslutningstagere
 • Tager løbende kontakt til politikere og vender synspunkter
 • Vil arbejde for møde mellem medlemmer og politikere – 2. halvår 2017

Følg med i vores politiske arbejde

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsmail

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder - er pt. på barsel
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.