Politiske mærkesager og indsatsområder

FDIH’s mærkesager og indsatsområder

FDIHs vigtigste opgave er at sikre de bedste vilkår for digital handel, så danske virksomheder er konkurrencedygtige både hjemme og i udlandet. Det gør vi gennem faktabaseret dialog med politiske beslutningstagere, sætte dagsorden i den offentlige debat, deltage i konkrete indsatser fx arbejdsgrupper og netværksopbygning.

E-handlen vokser ind i alle handelsformer

Både forbrugere og erhvervslivet øger deres digitale handel, så vi hver dag ser nye muligheder i takt med, at digital handel øges.

Mulighederne skaber dog også udfordringer. Danske virksomheder skal agere på et marked, der bliver stadig mere globaliseret. Vi konkurrerer på nettet både ude og hjemme med virksomheder, som har helt andre grundvilkår end de danske.

Fair konkurrencevilkår er det vigtigste pejlemærke for FDIH. Derfor arbejder vi benhårdt for, at danske og europæiske politikere ikke skaber eller fastholder rammer, der hæmmer danske virksomheder. Når virksomhederne både skal kæmpe mod ofte gigantiske konkurrenter og unfair konkurrencevilkår, mister Danmark såvel arbejdspladser som viden, der forsvinder til udlandet. Det gælder i alle typer virksomheder uanset branche eller størrelse.

Digitalisering stiller også store krav til virksomhederne, der både skal omstille egen organisation, identificere nye forretningsmodeller og forholde sig til nye konkurrenter fra andre brancher i både ind- og udland. Når regler og love ikke ændres i takt med digitaliseringen, så bliver det en ekstra udfordring at følge udviklingen nu og her, når rammevilkårene reguleres af gårsdagens lovgivning.

Derfor arbejder vi for, at politikerne fokuserer på at skabe fleksible vilkår og rammer, der fremmer konkurrence- og omstillingsevnen hos danske virksomheder. Nøgleordene er:

Hvordan arbejder FDIH med politiske mærkesager og indsatsområder?

FDIH er medlemmernes stemme, så vi lytter til medlemmerne, der bedst ved, hvad de har brug for.

Derfor har vi etableret 3 grupper, hver med cirka 10 medlemmer, der henholdsvis repræsenterer B2C-handel, B2B-handel og leverandører. Grupperne giver på 2 årlige møder input til FDIHs arbejde og målsætninger, ligesom sekretariatet løbende samler op på medlemmernes behov i så tæt kontakt med vores medlemmer som muligt. Det gælder i det daglige arbejde, samt når vi afholder arrangementer, danner netværksgrupper og besøger og kommunikerer med vores medlemmer.

Den kontakt sikrer, at vi taler medlemmernes sag, når vi opfordrer politikerne i Danmark og resten af EU til at prioritere de digitale muligheder og skabe bedre rammevilkår. Vores verden ændrer sig hele tiden, og derfor er vores mærkesager og indsatsområder ikke statiske, men ændrer sig i takt med vores medlemmers ønsker og behov.

Følg med i vores politiske arbejde

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsmail

 

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik