Dansk e-handel skal være konkurrencedygtig

Fair og lige vilkår er nøgleordene for FDIH, når det gælder dansk e-handels konkurrenceevne i forhold til udlandet.

E-handel er i sin natur grænseoverskridende, både på geografi og brancher. Kunderne køber hvor udvalg, pris og service passer dem bedst – og det er ikke altid en dansk butik.

Danske virksomheder må se over en tredjedel af danskerne e-handelsomsætning gå til udenlandske netbutikker, og konkurrencen stiger. Udviklingen kan ikke vendes, så danske virksomheder skal fokusere på øget konkurrenceevne, både hjemme og uden for Danmarks grænser.

Konkurrencen fra udlandet er ofte præget af, at vilkårene for konkurrenterne er bedre med lavere moms, mindre rigid lovgivning, færre omkostninger, og støtte i form af urimelige skatte- og distributionsfordele.

Konkurrencen er hård nok i sig selv, men når udenlandske konkurrenter får urimelige fordele, skal Danmark sige stop

Hos FDIH mener vi, at dansk e-handel skal være konkurrencedygtig:

 • Der er behov for bedre vilkår og tilbud til danske handelsvirksomheder, så de kan tage konkurrencen op med udenlandske konkurrenter både hjemme og ude
  • Erhvervsfremmetilbud om eksportrådgivning skal være for dem, der kan og vil
  • Bedre afskrivningsmuligheder – fx på digitale investeringer og eksporttiltag
  • Lavere dansk moms
  • 80 kr. grænse for moms på varer fra 3. lande skal væk – nu!
  • Væk med danske særregler og overimplementering af EU-regler fx i markedsføring, kundedata, betalinger osv

 • Der skal øget fokus på at håndhæve regler over for udenlandske konkurrenter
  • SKAT skal sikre at få moms af udenlandske netbutikker, der sælger til danskere
  • Gribe ind over for udenlandsk markedsføring og dataindsamling i strid med danske love
  • Blokere udenlandske giganters indtog i EU, indtil de følger EUs love og betaler skat og moms som virksomheder i medlemsstaterne

 • Bedre balance i EU-regler, så der tages hensyn til virksomhedernes kommercielle behov  
  • Bedre balance i EUs regler om digital handel – pt alene fokus på forbrugerbeskyttelse
  • Færre detaljer, men fokus på principper i direktiver og forordninger
  • Øget fokus på ensartet håndhævelse – Danmark skal ikke være duks

INDSATS 2019

FDIH øger indsatsen i Ecommerce Europe og fastholder pres i Danmark mod overimplementering og dukserolle i håndhævelse

 • Ecommerce Europe
  • Vi har sæde i alle arbejdsgrupper og ledelsen, og den skal bruges aktivt til at sikre, at det er medlemmernes behov, der kommer først i enhver dialog med EU-systemet
  • Vi skal arbejde for, at enkelte virksomheder med gode cases bruges som konkrete eksempler i argumentationen
  • Bedre dokumentation af konsekvenserne ved EU-regulering, når vi vil ændre EU-regler
  • Koordinerer dansk indsats med andre organisationer fx Dansk Erhverv i EuroCommerce for at øge gennemslagskraft af vores synspunkter
  • Fastholder pres gennem dialog med sekretariatet i Ecommerce Europe
  • Søger pladser i alle arbejdsgrupper – senest Logistics, da EU øger fokus på levering af pakker på tværs af grænserne

 • Bekæmp dansk passivitet i forhold til EU-regler
  • Leverer kritisk input om konsekvenser af regler og love til alle styrelser, myndigheder, der arbejder med/efter EU-regler. Det gælder fx moms, persondata, gavekort og betalingsløsninger
  • Finder konkrete eksempler fra medlemmer og præsentere dem for politikere
  • Løbende møder med SKAT og politikere om øget kontrol af især webshops fra 3. lande
  • Kæmp mod 80 kr. grænse for moms af import uanset værdi og hvad EU siger. Følg Norges, Østrigs og Sveriges eksempel og sæt en grænse på 0, så alle varer fra lande uden for EU pålægges moms uanset værdi.

 

Følg med i vores politiske arbejde

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsmail

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik