FDIH's Persondatapolitk

1. GENERELT:

1.1 Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) er en interesseorganisation for virksomheder, der driver elektronisk handel. Vi behandler almindelige personoplysninger om personer ansat i vores medlemsvirksomheder, når de gør brug af vores ydelser. FDIH behandler også oplysninger om personer, der tilmelder sig vores nyhedsbrev, et event eller gør brug af ydelser, der stilles til rådighed for andre end medlemmer. Herudover behandler vi oplysninger om personer, der henvender sig til os skriftligt, herunder kontaktpersoner i offentlige myndigheder og andre organisationer

1.2 I denne persondatapolitik finder du bl.a. information om, hvordan FDIH indsamler og behandler oplysninger om dig, og hvilke rettigheder du har.

1.3 FDIH er dataansvarlig for dine personoplysninger. Henvendelse til FDIH kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Brug af fdih.dk

Når du bruger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation, og informationer om din computer.  Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

2.1.1. Formålet er at generere statistik om brug af hjemmesiden, at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt at foretage målrettet markedsføring via Facebook og Google.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2. Oplysninger om ansatte i medlemsvirksomheder

For at kunne gøre brug af medlemsfordele, skal du oprette en profil. Når du gør det, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, firma e-mailadresse, telefonnr., titel og arbejdsfunktioner. Vi noterer herudover bl.a., hvilke medlemsfordele og ydelser, du gør brug af. Når du betaler for at deltage i et event, registrerer vi betalingsmåde samt den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Når du kommunikerer med os, behandler vi de personoplysninger, du giver os.

2.2.1 Formålet er, at vi kan administrere medlemskaberne, herunder levere medlemsnyt, medlemsfordele, besvare spørgsmål og i øvrigt opfylde aftalen om medlemskab, samt give dig tilbud, der er relevante for din arbejdsfunktioner og opgaver for derved at sikre, at du får udbytte af medlemskabet. Regnskabsoplysninger indsamles for at opfylde bogføringslovens krav.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3.Oplysning om personer, der ikke er ansat i medlemsvirksomheder

Når du downloader analyser, guides eller andet materiale, der er tilgængeligt for ikke-medlemmer eller tilmelder dig til et event, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx dit navn, hvor du er ansat, e-mail, telefonnr. Ved tilmelding til events registrerer vi herudover betalingsmåde, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Når du kommunikerer med os skriftligt eller telefonisk, behandler vi de personoplysninger, du giver os.

2.3.1 Formålet er, at kunne levere ydelsen til dig, at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt at tilbyde et medlemskab eller andre ydelser, der er relevante for dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b c og f.

2.4 Oplysning om ansatte i ministerier, politikere m.fl.

Vi behandler kontaktoplysning på ansatte i offentlige myndigheder, politikere og andre organisationer mv, når vi modtager og besvarer høringer og andre skriftlige henvendelser.

2.4.1 Formålet er, at kunne kommunikere med ovennævnte personer i forbindelse med udførelse af vores politiske arbejde til brug for varetagelse af medlemmernes interesser mv.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.5 Billeder

I forbindelse med større konferencer og events, der afholdes af FDIH, tages der billeder (situationsbilleder og portrætbilleder) Billederne vises på www.fdih.dk og/eller på Facebook, Instagram og Linkedin. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.

2.5.1 Formålet er at give stemningsbiller fra konferencen, samt at bruge billederne i forbindelse med markedsføring af tilsvarende events.

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a og f.

2.6 Nyhedsbrev mv.

Når du giver samtykke til at modtage nyheder og tilbud mv. fra os, indsamler vi oplysning om dit navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. mobilnummer, og når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv.

2.6.1 Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre FDIH’s events, øvrige produkter og medlemskab af FDIH.

2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. LEGITIME INTERESSER DER FORFØLGES MED BEHANDLINGEN 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen (artikel 6, stk.1, litra f). De interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at markedsføre vores ydelser, herunder at kunne tilbyde dig relevante ydelser, for derved at fastholde dig som medlem, samt at forbedre siden og generere statistik. Kontaktoplysninger på ansatte i offentlige myndigheder mv. behandles for at kunne varetage vores interesse i at kunne kontakte de pågældende i forbindelse med vores politiske arbejde.

4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER 

4.1 Ved afholdelse af events videregives en liste over deltagernes navne og navnet på den virksomhed, de er ansat i, til eventuelle sponsorer af den pågældende event. Ved afholdelse af netværksarrangementer og enkelte seminarer udleveres fysiske deltagerlister til de øvrige deltagere i eventet.

4.2 Oplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt administration af medlemsdata (WebCRM), teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4.3 Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

4.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4.4 Campaign Monitor er etableret i Australien. Overførsel af personoplysninger til Campaign Monitor sker på baggrund af EU-Kommissionens standardblanket ”Decision 2010/87”

5. DINE RETTIGHEDER 

5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

5.2 Indsigtsretten

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@fdih.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

5.3 Retten til berigtigelse

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

5.4 Retten til sletning

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.6 Retten til dataportabilitet

5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

5.7 Retten til indsigelse

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, jf. pkt. 2.1 til 2.6.

5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@fdih.dk

5.9 Retten til at klage

5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. SLETNING AF PERSONDATA 

6.1 Oplysninger indsamlet om brug af hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

6.2 Når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, eller du fratræder din stilling i medlemsvirksomheden, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrevet slettes dog ikke, før der er gået 2 år fra sidste nyhedsbrev blev sendt til dig.

6.3 Brugerprofiler, jf. pkt. 2.2., vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år efter, at virksomhedens medlemskab af FDIH ophører, eller senest 1 år efter vi modtager besked om, at brugeren er fratrådt stillingen i medlemsvirksomheden, medmindre der er et andet grundlag for opbevaringen.

6.4 Oplysninger om personer, der ikke er ansat i en medlemsvirksomhed, slettes, når personen i 1 år ikke har gjort brug af vores ydelser eller ikke har kommunikeret med os. Oplysningerne kan gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

6.5 Oplysning om kontaktpersoner i offentlige myndigheder mv. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

6.6 Regnskabsoplysninger opbevares under alle omstændigheder i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

6.7 Situationsbilleder og portrætfotografier slettes senest 5 år efter udløbet af det år, hvor de er taget. Billeder af vinderne af E-handelsprisen slettes 10 år efter, at de har taget. 

7. SIKKERHED 

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8. KONTAKTOPLYSNINGER

8.1 Foreningen for Dansk Internethandel er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Foreningen for Dansk Internethandel
Slotsholmsgade 1, Børsen
1217 København K
Tlf. nr.: +45 7225 5601
E-mail: kontakt@fdih.dk

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN 

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

9.2 Du vil blive orienteret om ændringer i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

10. VERSIONER 

10.1 Dette er version 1 af FDIH’s persondatapolitik dateret den 25. maj 2018.

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik