Politiske mærkesager

Her er vores fire aktuelle indsatsområder:

1. De facto monopoler i e-handlen skal begrænses

FDIH mener:

 • Store aktører med dominerende indflydelse kan hæmme udvikling af et frit marked
 • Regulering af deres indflydelse og prissætning skal primært ske via frivillige aftaler (best practice) forankret hos en myndighed, fx Forbrugerombudsmanden – alternativt hos Konkurrencemyndighed (KFST)
 • Regulering af multinationale aktører skal ske via EU og Ecommerce Europe
 • Der skal være fri konkurrence på betalingskortmarkedet for alle korttyper
 • Gebyrer for betalinger skal dække indløsers omkostninger tillagt en rimelig indtjening
 • Ecommerce Europe skal tage stilling til at begrænse dominerende indflydelse

2. Tværnational e-handel på lige og afbalancerede vilkår

FDIH mener:

 • E-handel på tværs af grænserne skal ske på lige vilkår
 • EU–regler skal implementeres og håndhæves ensartet- ingen overimplementering i DK
 • Regler for e-handel skal sikre afbalancerede hensyn til virksomhederne og forbrugerne
 • Regelsæt bør være rammevilkår, hvor der løbende aftales ”best practice” mellem myndigheder og relevante interesseorganisationer
 • Godkendelse i et EU-land bør række til andre EU-lande
 • Mindre administrative byrder ved handel over grænserne i EU. Etabler One Stop Shop i EU-lande, hvor de nationale virksomheder kan klare godkendelser, betaling af afgifter, indhente informationer etc . til andre lande i EU

3. Dansk e-handel skal blive konkurrencedygtig

FDIH mener:

 • E-handelsubalancen skal ændres via øget eksport
 • Udflytning af virksomheder og arbejdspladser som følge af udenlandsk konkurrence skal reduceres
 • Stigende udenlandsk dominans i dansk detailhandel skal bekæmpes
 • De offentlige tilbud skal lette vejen til udenlandske markeder med information og praktisk hjælp – jf samarbejde med Eksportrådet om landerapporter etc.
 • Regeringens vækstplaner for IKT område skal fokusere på brancher, fx detailhandels brug af IKT
 • Øge IT-uddannelse og digital forståelse på alle niveauer (fra butiksassistent til kandidatuddannelser)
 • Udvikle forskning i e-handelsmuligheder, teknisk, organisatorisk og forretningsmæssigt

4. Bekæmpelse af svindel og misbrug på nettet

FDIH mener:

 • Øget organiseret svindel med betalingskort og ID belaster e-handel
 • Svindelomtale i medier reducerer kunders tillid til e-handel
 • Sikrere betalingsløsninger / identifikation vil øge handel
 • Identifikationsløsninger bør bygges på fælles EU-standard
 • Kobling af sikker identifikation og ditto betalingsstrøm vil øge e-handel, fjerne usikkerhed og mindske butikkernes tab
 • Det er ikke alene netbutikkerne, der skal bære tab ved svindel/misbrug
 • EU skal via regelsæt for rammerne støtte udviklingen mod sikrere betalinger og bedre identifikation

Følg med i vores politiske arbejde

Klik her for at tilmelde dig vores nyhedsmail

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Micha Hansson
Medlemsservice- og webmanager
Simon Bjerremann
Analysechef
Niels Preysz
Projektchef
Kim Bruno-Lindby
Event & Marketingchef
Anders Thesbjerg Tang
Netværksansvarlig
Charlotte Ahm
Projektleder