Q&A – Corona-virus

FDIH er klar med første Q&A i forbindelse med coronavirussen, der har ramt mange virksomheder. Bliv klogere her.

Situationen som følge af Corona-virus er på mange måder behæftet med stor usikkerhed, og det gælder også i juridisk sammenhæng! Selv hvis man har en klar aftale med sin leverandør eller kunde, kan udbredelsen af corona-virus være en så ekstraordinær situation, at det kan betegnes som force-majeure, der fritager en sælger af en vare eller serviceydelse for leveranceansvar. Om sælger er fritaget for ansvar, afhænger imidlertid af en konkret vurdering af de faktiske forhold, herunder situationen på aftaletidspunktet. Hvad vidste man på det tidspunkt, og kunne man have taget passende forholdsregler?    

Nedenfor følger nogle konkrete situationer og forslag til, hvordan de kan håndteres, og hvordan man efter omstændighederne kan være stillet juridisk. Svar er udarbejdet af advokat Anders Wernblad, NJORD Advokatpartnerselskab, som også har udarbejdet et notat om corona-virus og force majeure i B2B-forhold, som du kan læse her Notatet indeholder en kort beskrivelse af ”force majeure”.

NB! Spørgsmål og svar samt notat er alene vejledende og kan ikke erstatte individuel rådgivning! Du kan kontakte Anders Wernblad (awe@njordlaw.com) herom.

Praktiske tiltag

For at få afklaret hvordan man er stillet juridisk som følge af udbruddet af corona-virus, foreslås det først og fremmest, at man:

  • Gennemgår sine kontrakter, herunder især leveranceaftaler, hvor det kan være relevant for én af parterne at påberåbe sig force-majeure som følge af udbruddet af corona-virus for at få afklaret, hvordan man er stillet juridisk.
  • Identificerer evt. behov for justering af eksisterende force majeure-klausuler og sørge for dette, evt. i forbindelse med genforhandling af den pågældende kontrakt.
  • Justerer evt. standardkontrakter og/eller leveringsbetingelser efter en individuel vurdering.

B2C:

  • Jeg kan ikke levere den vare, som kunden har købt, fordi den ikke kan blive leveret fra min leverandør. Hvordan er jeg stillet?

Hvis den manglende leverance fra din leverandør skyldes corona-virus, anbefales det at gøre kunden opmærksom på, at leverancen er forsinket eller umulig at gennemføre og tilbyde kunden at annullere købet, hvis du ikke hurtigt kan skaffe en tilsvarende vare fra en anden leverandør. Du kan naturligvis ikke kræve betaling for en vare, som du ikke leverer, så hvis kunden undtagelsesvist har betalt for varen, skal købesummen tilbagebetales.

Såfremt kunden har lidt et tab, fordi kunden har været nødt til at købe varen et andet sted til en højere pris, er du som udgangspunkt forpligtet til at erstatte differencen. Du er dog ikke erstatningsansvarlig, hvis der foreligger ”force majeure”, dvs. at det er umuligt at levere varen på grund af omstændigheder, som du ikke kunne have forudset, da du solgte varen.

  • Jeg kan ikke levere den tjenesteydelse, som kunden har købt (fx fitness, rejse, arrangement), fordi regeringens krav og anbefalinger har gjort det umuligt at mødes, rejse osv. Hvad kan kunden kræve af mig? Og skal jeg betale købesummen tilbage?

Så længe der blot er tale om ”anbefalinger” fra regeringen, er udgangspunktet, at du stadig er forpligtet til at levere den pågældende tjenesteydelse. Hvis du ikke leverer, misligholder du aftalen, og du risikerer at blive mødt med et krav om erstatning/tilbagebetaling. I det omfang der er tale om egentlige forbud, eksempelvis som følge af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og adgang til og restriktioner for visse lokaler, kan du dog være ansvarsfri, og dine kunder kan ikke kræve erstatning, men kan formentlig kræve tilbagebetaling af evt. forudbetaling.

B2B:

  • De varer, som jeg har bestilt fra min leverandør, er ikke kommet. Nu går jeg glip af et salg. Kan jeg forlange at få erstatning for min avance?

Det afhænger først og fremmest af din aftale med leverandøren, herunder om der er forbehold for force majeure, og hvordan et evt. forbehold er formuleret. Hvis leverandøren er udenlandsk, kan det også være, at aftalen er reguleret af fremmed ret, og så vil det afhænge af det pågældende lands regler.

Er aftalen omfattet af dansk ret, og definerer kontrakten ikke force majeure, vil de almindelige regler i fx købeloven om manglende levering finde anvendelse.

Et klart svar kræver derfor nærmere undersøgelse af de konkrete omstændigheder.

  • Jeg skulle levere et parti varer til en webshop, men varerne er ikke blevet produceret i Kina pga. udbruddet af corona-virus, så jeg kan ikke levere. Hvordan er jeg stillet?

Du skal først tjekke, hvad der står i din aftale med kunden. Hvis der er et forbehold for force majeure, der omfatter epidemier og pandemier, kan du være ansvarsfri, hvis pandemien var uforudseelig på aftaletidspunktet, og det ikke er muligt at skaffe varerne på anden måde.

Er der ikke aftalt noget om, hvordan du og din aftalepart er stillet i tilfælde af, at levering er umuliggjort af en epidemi/pandemi, gælder de almindelige regler i købeloven om force majeure, hvis pandemien var uforudseelig på aftaletidspunktet, og det ikke er muligt at skaffe varerne på anden måde.

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik