Ny lov mod dyre lån - hvad betyder det for netbutikkerne?

Folketinget har vedtaget en lov, der forbyder indgåelse af låneaftaler med en ÅOP på over 35 pct. Endvidere forbydes markedsføring af lån med ÅOP på 25 pct. eller derover, og der sættes et loft over, hvor meget forbrugeren i alt kan komme til at betale tilbage.

Men får den nye lov betydning for netbutikkerne? Svaret er ja, det kan den godt, hvis netbutikken selv yder lånet, eller hvis netbutikken markedsfører lånet på en ulovlig måde. Reglerne kan også have betydning, når der markedsføres spil eller spiludbydere på nettet.

For at beskytte svage forbrugergrupper mod kviklån, der lynhurtigt løber op i uoverskuelige beløb, har Folketinget indført forbud mod lån med meget høje omkostninger i aftaler med forbrugere. Reglerne gælder ikke kun for kviklån, men for alle lån med få undtagelser.

Fra 1. juli 2020 gælder følgende:

 

  • Det er forbudt, at indgå aftaler om kredit (lån) med en ÅOP på 35 pct. eller derover. ÅOP omfatter ikke misligholdelsesomkostninger. Forbuddet gælder også for netbutikker, der selv indgår låneaftaler med kunderne.

 

  • Omkostningsloft: Der sættes et loft over, hvor meget en forbruger maksimalt kan komme til at betale inklusive misligholdelsesomkostninger over hele kredittens løbetid. Når forbrugeren har betalt omkostninger, der tilsammen udgør 100 % af det samlede beløb, kunden har fået finansieret, kan forbrugeren ikke pålægges at betale mere. Loftet gælder både for en netbutik, der har ydet lånet og for den 3. part, der har finansieret købet eller har overtaget gælden/fordringen mod forbrugeren. Loftet gælder ikke for kassekreditter.

 

  • Der indføres et forbud mod at markedsføre – dvs. reklamere for og på anden måde udbyde – forbrugslån med en ÅOP på over 25 pct.
    • Forbuddet gælder ikke lån, der udbydes med henblik på køb af en specifik vare, hvis kreditaftalen udbydes på sælgerens hjemmeside eller forretningssted, og
    • Markedsføring af kreditten sker i tilknytning til oplysning om varens eller ydelsens kontantpris, og
    • Købet efter aftale med sælgeren finansieres af en 3. mand, som sælgeren har indgået en aftale med om finansiering af køb.

 

Forbuddet betyder i praksis, at lån med en ÅOP på 25 pct. eller derover ikke må markedsføres på busser og i tog samt i tv-reklamer mv.

 

  • Markedsføring af kredit i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere: Enhver markedsføring af kreditaftaler eller virksomheder, der yder kredit, er forbudt i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere. Det gælder dog ikke, hvis kreditten markedsføres for at finansiere køb af varer eller ydelser.

 

Oplysningspligt efter markedsføringslovens § 18

Markedsfører du en kreditaftale på din hjemmeside, skal du give forbrugeren en række oplysninger om kreditomkostningerne på en fremtrædende måde. Det gælder dog kun, hvis markedsføringen indeholder en rentesats eller talstørrelser. Der stilles strenge krav til, hvor tydeligt og iøjnefaldende oplysningerne skal gives. Disse krav, har almindeligvis større betydning for dig, som sælger via en netbutik, end de nye regler for maksimale ÅOP.

Se Erhvervsministerens pressemeddelelse

Beskrivelsen af reglerne ovenfor er forenklet - læs hele loven her

 

Hvordan beregner man ÅOP?

Det fremgår af kreditaftalelovens § 16 og lovens bilag 1, hvordan ÅOP beregnes. Du finder loven her.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik