Nye regler om moms ved handel inden for EU

Der er trådt nye regler i kraft ved indgangen til året om moms ved varehandel inden for EU. De handler om EU-salg uden moms, konsignationslagre, indberetning og kædehandel, og de skal sikre en mere ensartet momsbehandling inden for EU.

Der vil ske en række ændringer af momsreglerne for EU-varehandel som følge af et direktiv, der blev vedtaget sidste år. Ændringerne drejer sig primært om at få en mere ensartet tilgang i EU-landene til behandlingen af konsignationslagre (call-off lagre) og kædehandler.

For konsignationslagre har udgangspunktet i EU-reglerne før været, at det medfører registrerings- og rapporteringspligt for moms, hvis man overfører egne varer til et lager i et andet EU-land og fortsat ejer dem.

Mange lande har dog allerede gennem deres lokale implementering (fx Tyskland og Tjekkiet) lavet lempelser med dette udgangspunkt. Fra 2020 skal det gennem fælles EU-regler generelt være muligt at oplægge varer hos en kendt kunde i en periode på op til 12 måneder og udskyde momsrapporteringen til det tidspunkt, hvor kunden faktisk overtager varerne. På dette tidspunkt behandles transaktionen som et normalt EU-salg. Virksomheder kan derfor fremover i en række situationer undgå registreringer og momsrapportering i andre EU-lande.

Ved kædehandler, hvor flere parter handler med den eller de samme varer, der også fysisk flytter sig mellem flere EU-lande, består ændringerne primært af at indføre mere klare regler for, hvilken handel i en leveringskæde (supply chain), der skal betragtes som den momsfri EU-leverance. Når dette er fastslået, vil de forudgående og efterfølgende handler være lokale og vil typisk medføre registrerings- og rapporteringsforpligtelser for de øvrige parter i kæden.

Regelændringerne skal primært klargøre forpligtelserne for deltagerne i kæden, så det undgås, at de involverede lande har forskellige opfattelser af deltagernes forpligtelser.

Endelig gøres det til et klart krav, at kundens momsnummer er kendt, før der kan være tale om en momsfri EU-handel. I forlængelse heraf gælder der også pr. 1.1.2020 en ensartet praksis for dokumentation af den transport, som flytter varer mellem EU-lande. Disse regler kommer direkte fra en EU-forordning.

Læs mere hos Skat  

Læs mere hos Deloitte

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik