Gavekort – hvad må du som netbutik?

Har kunder ret til at få indløst digitale gavekort til kontanter, kan man begrænse gavekortets gyldighed og gælder de samme regler, hvis et gavekort sælges til erhvervsdrivende?

Kan man begrænse et gavekorts gyldighedsperiode?

En erhvervsdrivende spurgte Forbrugerombudsmanden, om man kan begrænse et gavekorts gyldighedsperiode til 6 måneder.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at en gyldighedsperiode på under 1 år efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil være urimelig, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I vurderingen af om der foreligger særlige omstændigheder, lægger Forbrugerombudsmanden vægt på varens/tjenesteydelsens karakter, f.eks. om der er tale om et bestemt arrangement, sæsonarrangement, krav om tidsbestilling, få/mange pladser mv. Læs hele udtalelsen 

Ret til kontantindløsning af elektroniske gavekort

Gavekort, der kan benyttes til at erhverve varer eller ydelser, og som aflæses elektronisk, eller som kan bruges ved fx at indtaste en kode fra gavekortet på den erhvervsdrivendes hjemmeside, er omfattet at retten til kontant indløsning i betalingslovens § 96.

Det betyder, at kunden har ret til at få indløst gavekortet til den pålydende værdi eller til restværdien i indtil et år efter gavekortets udløb.

Det kan aftales, at kunden skal betale et gebyr, hvis gavekortet kræves indløst, inden gavekortets udløb. Et sådant gebyr må kun svare til den erhvervsdrivendes direkte omkostninger ved indløsning af gavekortet.

Husk derfor at fastsætte en gyldighedsperiode for gavekortet, så indløsningsretten ikke løber videre. Gyldighedsperioden bør ikke være kortere end 1 år.

Indløsningsretten gælder ikke for vederlagsfrie (gratis) gavekort.

Gælder indløsningsretten også for gavekort, der sælges til erhvervsdrivende?

FDIH har fået spørgsmål om, hvorvidt indløsningsretten også gælder for gavekort, der sælges til erhvervsdrivende. Det har Forbrugerombudsmanden ikke taget stilling til, men det er FDIH’s opfattelse, at det gør den også. Når der er tale om salg til en erhvervsdrivende, kan det imidlertid aftales, at indløsningsretten ikke skal finde anvendelse, jf. betalingslovens § 6. Det betyder efter FDIH’s opfattelse, at hvis det aftales med en erhvervsdrivende køber af et gavekort, at gavekortet ikke kan indløses kontant, så vil en person, der får gavekortet som gave, ikke kunne kræve at få det indløst kontant, da ”erhververen ikke vinder bedre ret end overdrageren”.

Kommentarer

31. jan 2020 Anders

Det gebyr kunden skal betale for at få et gavekort lavet om til kontanter hvad må man tage af gebyrer her? FX Hvis man har givet 10% til en affiliate partner, må man tage dette i gebyr? Hvad hvis man har solgt gavekortet via Googleads og har betalt 4 kr for klikket og betaler ~40 kr Per kunde hvilke af disse gebyrer må man så tage? Hvad hvis man har betalt klik/visningspris et sted?

31. jan 2020 Tina Nielsen

Hej Anders Jeg forstår reglen således, at det er omkostningerne ved indløsning, gebyret skal afspejle. Følgende fremgår af bemærkningerne til betalingslovens bestemmelse om gebyr: "Det opkrævede gebyr skal være proportionalt og svare til de faktiske omkostninger for udstederen af de elektroniske penge. Der må derfor ikke beregnes en fortjeneste ved indløsningen. Det må antages, at de nødvendige omkostninger normalt vil være meget små, da der er tale om en simpel transaktion. Det er udstederen, der skal dokumentere, at gebyret står i rimeligt forhold til de faktiske udgifter."

31. jan 2020 Anders

Dvs en skrupelløs affiliate tjener sine %'er hvergang de opretter et gavekort og får pengene tilbage?

31. jan 2020 Tina Nielsen

Kan du ikke lige ringe til mig, så jeg kan høre nærmere om gebyrer til affiliate partneres?

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik