Stadig mørke skyer over Skats nye momssystem

Skatteminister Morten Bødskov lover IT-løsning til de nye EU-momsregler, og virksomhederne skal kunne tilmelde sig fra 1. oktober i år. Men han tager alle mulige forbehold for, at det ikke lykkes, viser et nyt svar fra ministeren.

Skat prioriterer højt, at der skabes en IT-løsning til de nye EU-momsregler, så virksomheder kan tilmelde sig fra 1. oktober i år, inden momsreglerne træder i kraft 1. januar 2021. Men kort tidsfrist fra EU, Skats mange IT-problemer samt Tolds forældede it-systemer kan spænde ben for, at man når at blive færdig. Det fremgår af et svar fra skatteminister Morten Bødskov til Kathrine Olldag fra de Radikale. 

”Undskyldningerne for at det måske ikke lykkes, står nærmest i kø i ministerens svar, og han hans vurdering er derfor helt på linje med de statusnotater om Skats IT-bøvl, som han skrev til Folketingets skatteudvalg i oktober sidste årJeg er tilfreds med, at Morten Bødskov prioriterer, at der skal være en løsning klar, inden loven træder i kraft. Men jeg fornemmer, at der reelt er dystre udsigter for kontrol med Kina-pakker, og det ærgrer mig, konstaterer direktør Niels Ralund, FDIH. 

E-handel på tværs af EU's medlemsstater sker fra 1. januar 2021 med moms beregnet ud fra modtagerlandet, og varer købt i tredjelande mister bagatelgrænsen, så der beregnes fuld moms af hele værdien. Virksomheder i EU kan afregne moms til andre EU-lande hos deres nationale momsmyndigheder, der sørger for den praktiske afregning.  

De nye momsregler skal lette de administrative byrder for virksomheder, styrke momskontrollen, ikke mindst med pakker fra tredjelande, ligesom EU, forventer et fald i svindel med moms inden for EU på 5 mia. euro årligt. Endelig vil de give ekstra momsindtægter på op til 7 milliarder euro på tværs af medlemslandene. Men det kræver nye IT-systemer i alle EU-lande, og skatteministeren peger igen og igen på, at  der har ikke været megen tid til at omstille sig, siden EU- vedtog reglerne i november 2017.  

”Vi krydser fingre for at det lykkedes. Det er desværre det eneste, vi kan gøre i øjeblikket,” siger Niels Ralund.  

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik