Datatilsynet: Lovligt at videregive generelle kundeoplysninger til brug for direkte markedsføring

Datatilsynet vurderede, at videregivelse af generelle kundeoplysninger fra et teleselskab til et energiselskab til brug for direkte markedsføring var lovlig.

En forbruger klagede til Datatilsynet over, at teleselskabet Stofa A/S havde videregivet oplysninger om hans navn, adresse, telefonnummer og kundenummer til Syd Energi, som herefter kontaktede kunden med et godt tilbud på en energiaftale. Kunden mente, at det var ulovligt, fordi han ikke havde givet samtykke til det. Det fremgår ikke, hvordan kunden blev kontaktet.

Datatilsynet udtalte, at videregivelsen var lovlig efter databeskyttelseslovens § 13, stk. 2, fordi følgende betingelser var opfyldt:

  • Oplysning om navn, adresse, telefonnummer og kundenummer er generelle kundeoplysninger.
  • Oplysningerne kunne videregives efter interesseafvejningsreglen, da kundens interesse i, at der ikke skete videregivelse, ikke vejede tungere end den erhvervsdrivendes legitime interesse i at kunne give kunden et godt tilbud.

Interesseafvejningsreglen 

I Danmark har vi en særlig regel, der tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger om en forbruger til andre virksomheder med henblik på direkte markedsføring med hjemmel i interesseafvejningsreglen, medmindre hensynet til kunden undtagelsesvist taler imod det. Det er også et krav, at kunden ikke står på Robinsonlisten. Du finder den fulde ordlyd af bestemmelsen nedenfor.

Bemærk:

  • Inden du videregiver generelle kundeoplysninger, skal du tjekke i cpr-registret (Robinsonlisten), om kunden har frabedt sig markedsføring. Står kunden på Robinsonlisten, må personoplysninger ikke videregives til brug for direkte markedsføring.
  • Første gang en virksomhed retter henvendelse til en person, der ikke står på Robinsonlisten, skal personen gøres opmærksom på sin ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.
  • Selvom oplysninger om en forbruger lovligt kan videregives med henblik på direkte markedsføring, er det ikke lovligt at sende elektronisk- eller telefonisk markedsføring til kunden, medmindre du har et samtykke fra kunden til det. Derimod må du gerne sende en personligt adresseret reklame med posten. Du må formentlig også bruge oplysningerne til at lave målrettet reklame på nettet.
  • Hvis du fx har skrevet i din persondatapolitik, at du aldrig videregiver personoplysninger til andre, vil en afvejning af interesser normalt føre, at du ikke kan bruge interesseafvejningsreglen, men kun kan videregive oplysningerne med kundens samtykke.

Læs hele udtalelsen fra Datatilsynet her

 

Databeskyttelsesloven

§ 13. En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved direkte markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 10.

Stk. 2. Videregivelse og anvendelse som nævnt i stk. 1 kan dog ske uden samtykke, hvis der er tale om generelle kundeoplysninger, der danner grundlag for inddeling i kundekategorier, og hvis betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, er opfyldt.

Stk. 3. Der kan efter stk. 2 ikke videregives eller anvendes oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, eller denne lovs § 8.

Stk. 4. Inden en virksomhed videregiver oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed med henblik på direkte markedsføring eller anvender oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, skal den undersøge i CPR, om forbrugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed.

Stk. 5. Dataansvarlige, der med henblik på direkte markedsføring sælger fortegnelser over grupper af personer, eller som for tredjemand foretager adressering eller udsendelse af meddelelser til sådanne grupper, må kun behandle

1) oplysninger om navn, adresse, stilling, erhverv, e-mailadresse, telefon- og telefaxnummer,

2) oplysninger, der indgår i erhvervsregistre, som i henhold til lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov er beregnet til at informere offentligheden, og

3) andre oplysninger, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke dertil.

Stk. 6. Et samtykke efter stk. 5 skal indhentes i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10.

Stk. 7. Behandling af oplysninger som nævnt i stk. 5 må ikke omfatte oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, eller denne lovs § 8.

 

 

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik