FDIH’s chefjurist har fået plads i vigtigt udvalg

FDIH deltager i udvalg, der skal foreslå, hvordan tre nye direktiver med stor betydning for virksomheder, der sælger varer og digitale tjenester til forbrugere, bør gennemføres i dansk ret.

Tre nye EU-direktiver kommer til at ændre købeloven og indføre en helt ny lov om salg af digitalt indhold og digitale tjenester. Et tredje direktiv, som bliver kaldt ”New deal for Consumers” vil medføre ændringer i en række love fx forbrugeraftaleloven og aftaleloven.

De nye direktiver vil give forbrugerne flere - og set med forbrugerøjne - bedre rettigheder, når de køber varer og digitale tjenester mv. af erhvervsdrivende. Direktiverne totalharmoniserer fx købelovens regler og nødvendiggør indførelse af regler om salg af digitalt indhold og digitale ydelser. Dvs. at reglerne i alle EU-lande langt hen ad vejen bliver de samme.

”Vi er meget glade for at få en plads i udvalget, så vi på vegne af vores medlemmer kan få indflydelse på de nye regler”, siger Niels Ralund, direktør i FDIH, og fortsætter:

”Vi vil arbejde for, at reglerne bliver afbalancerede, så de erhvervsdrivende ikke bliver pålagt flere byrder end højst nødvendigt, for regningen ender næsten altid i detailledet, når forbrugerne får bedre rettigheder.

Hvor er der mulighed for at få indflydelse på reglerne

Direktiverne indeholder på enkelte punkter mulighed for at indføre en bedre forbrugerbeskyttelse: Fx vil det være muligt i købeloven at indføre en længere reklamationsret end 2 år, længere tids omvendt bevisbyrde end det obligatoriske år, mulighed for at lade forbrugeren bestemme, om varen skal ombyttes, købet hæves eller noget andet, hvis en mangel viser sig inden for 30 dage, mulighed for at bestemme, om handel med brugte genstande og levende dyr skal være undtaget fra reglerne, og mulighed for at inddrage udbydere af digitale platforme under købelovens regler. Opremsningen er ikke udtømmende.

Læs pressemeddelelsen fra erhvervsministeren

Nye EU-regler sikrer forbrugerne i den digitale tidsalder

Onsdag 1. april 2020

EU vedtog sidste år tre direktiver, der skal ensrette og modernisere reglerne om forbrugerbeskyttelse i EU. Med direktiverne føres de forbrugerretlige regler ind i den digitale tidsalder, så der f.eks. kommer klare regler for køb af apps og intelligente køleskabe samt brug af sociale medier. For at sikre, at reglerne bliver så effektive som muligt og gennemføres på den bedst mulige måde i Danmark, nedsætter Justitsminister Nick Hækkerup nu et udvalg med en bred kreds af interessenter på området.

Med varedirektivet og direktivet om digitalt indhold kommer der bl.a. klare regler for, hvornår en vare, digitalt indhold eller en digital tjeneste har en fejl, og hvad forbrugeren kan forvente og kræve af den erhvervsdrivende i tilfælde af fejl. Der bliver også fastsat klare regler for opdateringer og sikkerhedsopdateringer. Det betyder, at forbrugeren får en bedre forbrugerbeskyttelse end i dag.

 

Med den del af direktivpakken ”New Deal for Consumers”, som vedrører regler på Justitsministeriets område, bliver nogle af forbrugerbeskyttelsesreglerne udvidet til at omfatte aftaler om digitale ydelser, hvor forbrugeren ”betaler” med personoplysninger i stedet for med penge, f.eks. ved oprettelse af en e-mailkonto eller downloading af en app. Det betyder bl.a., at forbrugeren får 14 dages fortrydelsesret og ret til en række bestemte oplysninger fra den erhvervsdrivende.

 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Der skal være fuldstændig klare og fair regler, når du køber varer – også når det drejer sig om f.eks. intelligente køleskabe, film eller software til din mobil. Derfor er det godt, at EU fører an, så vi på hele det europæiske marked får bragt forbrugerreglerne ind i den digitale tidsalder. Men vi har et frirum til at sikre, at reglerne gennemføres på den bedste måde i Danmark, og at de bliver så effektive som muligt. Reglerne får stor betydning for alle forbrugere og erhvervsdrivende. Derfor er det eneste rigtige at nedsætte et udvalg af sagkyndige eksperter på forbrugerområdet, som kan være med til at sikre, at EU-reglerne bliver gennemført på den bedst mulige måde for alle parter.

 

Aftaler om digitalt indhold og digitale tjenester har ikke tidligere været særskilt reguleret i EU eller i dansk ret. Det har bl.a. været uklart, hvornår et digitalt produkt havde en fejl, og om – og i hvilket omfang – forbrugeren havde ret til opdateringer og sikkerhedsopdateringer. Det giver derfor en markant bedre forbrugerbeskyttelse, at der bl.a. fastsættes klare regler for, hvornår digitale produkter lider af en fejl og for omfanget af den erhvervsdrivendes pligt til at levere opdateringer og sikkerhedsopdateringer af sådanne digitale produkter.

 

Udvalget er sammensat af en bred kreds af interessenter fra forbrugersiden og erhvervslivet samt relevante fagministerier. De skal overveje, hvordan EU-reglerne bedst muligt kan gennemføres i dansk ret, herunder om, hvordan og i hvilket omfang den valgfrihed, som EU-reglerne på nogle områder giver, skal udnyttes.

 

Udvalget er blevet bedt om at udarbejde et lovudkast med bemærkninger og forventes at afslutte sit arbejde i efteråret 2020.

 

Udvalget har fået følgende sammensætning:

 

 • Landsdommer Thomas Klyver (formand)
 • Professor Susanne Karstoft indstillet af Danske Universiteter
 • Dommer Søren Seerup indstillet af Dommerforeningen
 • Specialkonsulent Jacob Linkis indstillet af Forbrugerombudsmanden
 • Advokat Kristian Storgaard indstillet af Advokatrådet og Danske Advokater
 • Chefkonsulent Bo Dalsgaard indstillet af Dansk Erhverv
 • Seniorchefkonsulent Lars Frolov-Hammer indstillet af Dansk Industri
 • Annemarie Vitoft indstillet af Dansk IT
 • Chefkonsulent Tina Morell Nielsen indstillet af Foreningen for Dansk Internet Handel
 • Seniorjurist Martha Nør Kjeldsen indstillet af Forbrugerrådet Tænk
 • Kontorchef Sigrid Dahlerup indstillet af Erhvervsministeriets departement
 • Fuldmægtig Anne-Lie Grube indstillet af Miljø- og Fødevareministeriets departement*
 • Fuldmægtig Kalle Grøntved Jeppesen indstillet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement*
 • Chefkonsulent Helene Bendtsen indstillet af Justitsministeriets departement

 

Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af Justitsministeriet. 

 

Der lægges op til, at de med * markerede repræsentanter alene skal deltage på møder, hvor der skal drøftes emner med en særlig betydning for den grønne omstilling.

 

Se udvalgets kommissorium her.

 

Udvalgets første møde er planlagt til at finde sted i slutningen af april 2020. Mødet vil – afhængigt af udviklingen af den nuværende COVID-19-situation – blive afholdt som telefon- eller videomøde, hvis det fortsat ikke er muligt for medlemmerne at mødes fysisk.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik