Portokrigen om Kina-pakker gav sejr til USA

Portokrigen om Kina-pakker gav på den ekstraordinære kongres i FNs postorganisation UPU en markant sejr til USA, der fra næste år selv kan fastsætte portotakster for fx Kinapakker. Andre lande som Danmark kan se frem til stigende porto frem mod 2025. FDIH er rimelig tilfreds.

FNs postorganisation UPU vedtog enstemmigt onsdag en ny portomodel, som skal sikre, at der efter en UPU-skala skal betales mere for pakker og erhvervspost, som modtagerlandet skal sende ud til modtageren. Det store vinder i portokrigen er dog USA, der mod betaling får lov at sætte sine egne portotakster.

Frem mod 2025 vil der ske en gradvis stigning årligt i den porto, som afsenderlandet skal betale til modtagerlandet, så i 2025 vil det svare til op mod 80 % af den indenlandske takst. Stigningerne vil ikke helt kunne dække det indtægtstab som modtagerlandets postvæsen har for at sende en tilsvarende pakke indenlandsk. Men det er en markant forbedring.

USA får mod betaling af 40 mio. schweizerfranc (CHF) frem mod 2025 lov til selv at sætte egne portotakster. USA kan allerede fra 1. juli 2020 hæve sine takster. Til gengæld trækker USA sin opsigelse af medlemskabet af UPU tilbage.

”Det er et ganske godt resultat. Det er især godt, at Kinas portorabat nu reduceres i de kommende år, og fra 2020 er Kina ikke et u-land i UPU-regi. Ligesom vi undgår det kaos, der ville følge af USA's udtræden af det internationale postsamarbejde. Så må vi leve med, at der fortsat er en rabat på de pakker, som kommer ind over grænsen. Det er fortsat ulige konkurrence for dansk e-handel. Jeg er taknemmelig for de kræfter som Transportministeriet og PostNord har lagt i at få bedre portoaftaler. Alt i alt er der de rigtige toner i aftalen,” siger direktør Niels Ralund, FDIH.

Hvad skete der på UPUs ekstraordinære kongres?

Kort sagt har USA sikret sig et godt udgangspunkt og kan glæde sig over sejren.

UPU-Kongressen skulle tage stilling til en af 3 modeller for fremtidens portotakster, og den første ”Option B” blev forkastet på førstedagen, tirsdag d. 24. september.

Onsdag den 25. september skulle der være drøftelse af ”Option C”, men på dagen blev den præsenteret med flere ændringer som den såkaldte "AMERICA FIRST PLUS" -model. Den blev præsenteret af UPU's vicegeneraldirektør som ”Option V", der skulle vedtages i sin helhed eller slet ikke.

Det var for klart for alle tilstedeværende medlemsstater, at USA ikke ville acceptere ændringer, og derfor var det den eneste udvej, hvis man skulle indgå en aftale og beholde USA som medlem af UPU.

UPUs generaldirektør Bishar Hussein advarede allerede tirsdag om, at en amerikansk udtræden af UPU ville være et "mareridt-scenarie", med store forstyrrelser af den globale levering af post forstyrret.

Det er ikke så underligt, at ”Option V” blev betegnet som ”Victory”, og at USA's regering står som sejrherren, der nu får lov til selv at bestemme sine egne takster. 

Den nye portoaftale

Det nye portosystem for kommercielle forsendelser over grænserne skaber et to-strengs takstsystem i overgangsperioden indtil 2025 til fordel for USA.

De øvrige lande får de aftalte stigninger, som vil hæve portoen i modtagerlandet til op mod 80% af indenlandsk takst i 2025. Sammenlagt betyder det stigende udgifter for at sende erhvervspost/-pakker til andre lande fra 2020 til 2025.

Det betyder ”forretning som sædvanlig" for langt de fleste postoperatører inden for UPU-netværk i de næste 5 år, forudsat at der ikke foretages ændringer på den kommende UPU-kongres i 2020.

USA får derimod mulighed for – fra 1. juli 2020 – at anvende egne takster helt op til de 70 % af USA's porto for tilsvarende indenlandske forsendelser. Det koster USA's regering cirka 8 mio. CHF årligt fra 2020 i betaling til UPU, eller maksimalt 40 mio. CHF frem til 2025. 

Det er altså lykkedes for USA at købe sig vej ud af UPU’s afgiftssystem til et selvdeklareret takstsystem. Spørgsmålet er, om USA vil begrænse sine muligheder til alene at omfatte kinesiske-pakker, eller om det også bliver dyrere at sende pakker til USA fra andre dele af verden, fx EU.

Hovedelementer i aftalen

  • Princip om selvfastsættelse af priser indføres fra 2020
  • Selvfastsatte priser kan ikke overstige 70 % af gældende frimærkepriser.
  • Loftet på 70 % stiger gradvist til 80 % med 1 % om året startende i 2020
  • USA får ret til selv at fastsætte priserne fra og med 1 juli 2020.
  • Der indføres en overgangsordning for alle andre lande, der i UPU er klassificeret som gruppe 1, 2 og 3 (i-lande), hvor de i perioden 2020-2025, opnår ret til selv at fastsætte priserne.
  • Kina rykker op i samme klasse som Danmark i 2020
  • Det afhænger af landenes konkrete prisniveau, hvornår de afslutter transitionen.  

Landene klassificeret i UPUs gruppe 4 (u-lande) undtages for reglerne

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik