Europæisk e-handel venter på en plan for SCA-betalinger

Alle venter nu på en implementeringsplan fra den europæiske bankmyndighed, EBA. Ecommerce Europes store rundbordsdiskussion om SCA-krav til betalinger viste tydeligt, at indførelsen af de nye krav kræver en fælles plan med faste målepunkter.

Betaling SCA  mobil pc og kort

Ecommerce Europes arbejdsgruppe for Digital Transactions var værter ved en stor rundbordsdiskussion om SCA-betalinger den 24. september i Bruxelles. Der var en overvældende tilslutning til at deltage, så "alle" var med fra den europæiske bankmyndighed, EBA, over EU-kommissionen til VISA, MasterCard, Stripe, Amazon, den europæiske bankforening  og selvfølgelig masser af e-handelsorganisationer.

Alle parter kunne blive enige om en ting. Betalinger i EU bliver stadig mere usikre og fragmenterede, fordi de nationale finanstilsyn kører efter forskellige implementeringsplaner, når de skal sikre, at SCA-kravene i betalingsdirektivet (PSD2) skal føres ud i livet. I Danmark har Finanstilsynet tilkendegivet, at en implementeringsperioden bliver på 18 måneder, altså med fuld implementering den 14. marts 2021.  

Direktivets bestemmelser om SCA – i Danmark står de i Betalingsloven – blev formelt gennemført den 14. september, men i praksis håndhæves bestemmelserne ikke i flere EU-lande. Selv om de formelle bestemmelser har været kendt i flere år, så har diskussioner om tolkningen af reglerne mellem EU og EBA, samt EBA og stort set alle aktører i finanssektoren samt e-handlen, gjort, at den praktiske og tekniske forberedelse halter i alle led af de finansielle økosystem.

E-handlens deltagere på mødet erklærede samstemmende deres store utilfredshed med forløbet. Det er ikke e-handlen, der er reguleret i direktivet, men de netbetalinger som finanssektoren behandler. Når finanssektoren ikke er klar til tiden, så bliver det netbutikkernes problem, fordi der opstår usikkerhed om, hvilke betalinger, der bliver gennemført.

 E-handlens organisationer, herunder FDIH, ønskede samstemmende, at EBA påtager sig opgaven med at tilrettelægge en implementeringsperiode for finanssektoren på 18 måneder med faste holdepunkter undervejs. Så kan man sætte arbejdet i gang med at tilpasse systemerne, og aftale, hvilke systemer, der skal bruges.  

Det var et synspunkt, som også fik opbakning fra flere finansielle aktører .

Indtil videre må vi dog væbne os med tålmodighed. EBA har – udover rundbordssamtalens klare budskab – fået en masser henvendelser, og man regner først med at være klar med en melding i oktober. Så situationen i EU minder meget om status på SCA  i Danmark

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik