Ny EU-dom kan få stor betydning for, hvordan virksomheder indsamler cookies

EU-domstolen har i en ny dom udtalt, at et samtykke til cookies ikke kan være forhåndsafkrydset. Dommen kan få betydning for, hvordan danske webshops indhenter samtykke til cookies.

Sagen:

Planet 49, der er en tysk virksomhed, afholdt konkurrencer for at høste deltagernes samtykke til at modtage markedsføring fra en lang række sponsorer og samarbejdspartnere.

Planet 49 ønskede at placere cookies, der kunne følge brugerens surf- og brugeradfærd på sponsorernes hjemmesider med henblik på målretning af markedsføringen. Samtykket til placering af cookies var forhåndsafkrydset, så brugeren skulle fjerne krydset, hvis han eller hun ikke ville give samtykke.

En tysk domstol stillede følgende spørgsmål til EU-Domstolen,

  1. er et forhåndsafkrydset samtykke gyldigt?
  2. Gør det nogen forskel for besvarelsen af dette spørgsmål, om de oplysninger, der lagres eller hentes, er personhenførbare eller ej?
  3. skal den virksomhed, der placerer cookies, også oplyse om cookiernes funktionsvarighed (udløbsdato), og om tredjemand får adgang til cookies?

Domstolen udtalte, 1) at et forhåndsafkrydset samtykke til cookies ikke er gyldigt, 2) at det ikke spiller nogen rolle, om oplysningerne er personhenførbare eller ej, 3) at en cookies udløbsdato skal oplyses, og at det skal oplyses, om tredjepart får adgang til cookien.

Domstolen fastslår, at kravene til et samtykke er skærpet efter den 25. maj 2018, hvor GDPR fik virkning. Samtykket til cookies skal nemlig fortolkes i overensstemmelse med samtykket til behandling af personoplysninger.

Hvilken betydning har dommen for indhentelse af samtykke til cookies?

På danske websites er det almindeligt at skrive i et cookiebanner: Du giver samtykke til cookies ved at klikke videre på siden. Denne fremgangsmåde har været accepteret/foreslået af Erhvervsstyrelsen.

Dommen har ikke taget direkte stilling til, om det er lovligt at indhente samtykke på den måde. Det er dog FDIH’s foreløbige vurdering, at denne løsning har væsentlige lighedspunkter med et forhåndsafkrydset felt, og at man derfor næppe vil kunne bruge denne fremgangsmåde. Hvis du vil være på den sikre side skal dit cookiesamtykke formuleres således, at brugeren af siden aktivt skal give et samtykke ved fx at klikke ”OK” til, at der sættes cookies.

Cookies skal holdes tilbage, indtil der gives samtykke til cookies, da det er teknisk muligt i dag.

Dommen tager ikke stilling til, om man kan bruge ”Cookie Walls”, og således nægte brugen adgang til siden, hvis denne ikke accepterer cookies. Det har været Erhvervsstyrelsens opfattelse, at man kan bruge ”Cookie Walls”.

Dommen tager heller ikke stilling til, om det skal være muligt at fravælge nogle cookies og ikke andre. (Kravet om, at der skal kunne gives samtykke til nogle formål og ikke andre.)

Hvad siger Erhvervsstyrelsen?

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af cookiereglerne. Styrelsen har dog ikke ændret hverken cookiebekendtgørelsen eller Cookievejledningen fra 2013. Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny guide om brug af cookies i juli 2019. 

FDIH anser det for sandsynligt, at der vil komme en udmelding fra Erhvervsstyrelsen, når de har haft tid til at studere dommen. Vi vil følge udviklingen og informere medlemmerne, når der er nyt om samtykke til cookies.

Læs dommen

Læs pressemeddelelsen vedr. dommen

Kommentarer

30. jan 2020 Martin

Hej Når man kigger på Recital 32 og dommen fra Planet 49 i Tyskland, må man ikke have pre-ticked check-boxes ud over strictly necessary. Og det er jo netop også hvad denne artikel handler om. Men når man kigger på FDIH's egen cookie notification er alle cookies pre-ticked??? Så er jeres cookie consent feature ikke i compliance med loven? Martin

30. jan 2020 Tina Nielsen

Hej Martin Cookies er ikke pre-ticked i FDIH's cookieløsning. Det kan du se under "detaljer". Men når det er sagt, er jeg enig i, at der formentlig allerede i cookiebanneret bør være en mulighed for at komme videre uden at der gives samtykke til cookies. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en hensigtsmæssig løsning. Tina

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik