Godt nyt: Ny forordning giver netbutikker bedre vilkår på markedspladser og søgemaskiner

Netbutikker, der sælger via online markedspladser og søgemaskiner, får nye rettigheder fra juni 2020. Det skal sikre gennemsigtighed, retfærdighed og effektive klagemuligheder.

EU har vedtaget en ny forordning om retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester. Forordningen giver virksomheder, der benytter onlineplatforme til at sælge deres varer og ydelser en række nye rettigheder, som skal sikre gennemsigtighed, retfærdighed og effektive klagemuligheder.

Baggrunden er, at man fra EU-lovgivers side har kunnet konstatere, at platforme ofte benytter urimelige aftalevilkår, der favoriserer platformen over for små og mellemstore virksomheder, der sælger via platformen.

Begrebet onlineplatforme dækker bl.a. søgemaskiner, online markedspladser og app stores, som bl.a. Google, Amazon og Apple App Store.

Forordningen gælder kun for vilkår, som er ensidigt fastsat af onlineplatformen. Herudover, skal sælgeren være lokaliseret i EU og rette sine salgsaktiviteter mod forbrugere i EU.

Reglerne træder i kraft juni 2020.

Hvilke rettigheder har sælgere på platforme efter juni 2020? 

Handelsbetingelser

Platformene skal have betingelser, der er formuleret på et almindeligt og forståeligt sprog. Foretager platformen ændringer i betingelserne, skal platformen varsle sælgeren 15 dage i forvejen pr. mail eller andet varigt medium.

Suspension eller begrænsning af adgang

Bliver sælgeren midlertidigt suspenderet fra platformen, skal sælgeren have besked på mail eller andet varigt medium. Beskeden skal indeholde en begrundelse for suspensionen, samt oplysninger om klagemuligheder. Sker suspensionen på baggrund af anmeldelser fra brugere af platformen, skal sælgeren gøres bekendt med indholdet af anmeldelserne.

Permanent udelukkelse / opsigelse

Opsiger platformen samarbejdet med sælgeren, skal sælgeren varsles mindst 30 dage, inden ophøret træder i kraft. Varslingen skal indeholde en begrundelse for opsigelsen af aftalen, samt oplysninger om klagemuligheder. Sker opsigelsen på baggrund af anmeldelser fra brugere af platformen, skal sælgeren gøres bekendt med indholdet af anmeldelserne.

Rangordning af søgeresultater

Platformen skal oplyse om de vigtigste parametre for, hvordan sælgere rangordnes i platformbrugerens søgeresultater. Dette skal fremgå af platformens betingelser. For søgemaskiner gælder, at de disse oplysninger skal være offentligt tilgængelige.
Hvis det er muligt for sælgeren at forbedre sin placering i kundens søgeresultater mod direkte eller indirekte betaling, skal dette også oplyses.
Fjernes sælgeren fra søgeresultaterne på baggrund af anmeldelse fra en bruger, skal virksomheden have adgang til at gennemse anmeldelsens indhold.
Platformen er ikke forpligtet til at offentliggøre sin algoritme, men blot de væsentligste faktorer.
Retningslinjer herfor, vil blive udarbejdet af Europa-Kommissionen.

Forskellig behandling af sælgere og platformen selv

Hvis en platform har forskellige vilkår for platformen selv, når den sælger sine ydelser og de virksomheder, der sælger via platformen, skal det fremgå af platformens betingelser. Dette gælder navnlig for forhold vedrørende rangering i søgeresultater og adgang til kundedata.

Fair behandling

Platformen må ikke vedtage vilkår med tilbagevirkende kraft, medmindre det følger af loven, eller det er til virksomhedens fordel.

Sælgeren skal oplyses om, hvordan han kan opsige aftalen med platformen. Dette skal fremgå af platformens betingelser.

Platformen skal også oplyse, om de beholder sælgerens kundedata.

Data om platformsbrugerne

Det skal oplyses af platformen, hvorvidt sælgeren har adgang til data om sine kunder gennem platformen. Hvis platformen deler kundedata med tredjeparter, skal dette også oplyses.

Restriktioner og eksklusivitet

Hvis platformen begrænser sælgeren i at sælge de samme varer eller tjenesteydelser, på andre måder end ved at benytte platformen, skal platformen begrunde dette, og det skal fremgå af platformens betingelser.

Internt klagesystem

Platformen skal oprette et klagesystem for platformens sælgere. Systemet skal være lettilgængeligt, behandle klager inden for en rimelig tidsfrist og være gratis for sælgeren.

Mægling

Af platformens betingelser skal fremgå mindst to upartiske mæglere, som kan mægle i tvister mellem platformen og sælgeren. Omkostningerne skal være rimelige for sælgeren, og platformen skal bære en rimelig del af omkostningerne.
Små platforme er undtaget for dette krav.

Håndhævelse
Erhvervsorganisationer eller flere virksomheder i forening, kan indbringe en sag for domstolene for at sikre, at forordningens regler overholdes.

Kommentarer

8. okt 2019 Pia Christensen

Hvornår kommer der loft for betaling af ydelser,sletning af profil ect på datingsider?

10. okt 2019 Tina

Hej Pia Det har vi ikke noget kendskab til. Det er dog vores umiddelbare vurdering, at du vil have ret til at få slettet dine oplysninger på en datingprofil. Du skal rette henvendelse til virksomheden og bede dem slette dine oplysninger. Mvh Tina

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik