EU-domstolen tager luften ud af undtagelse til fortrydelsesretten

Madrasser kan ikke undtages fra fortrydelsesretten med henvisning til, at der er tale om en vare, der af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, hvis forseglingen er brudt. Det slår EU-domstolen nu fast.

En tysk webshop, der sælger madrasser, forsynede madrasserne med en beskyttende folie og skrev samtidig, at kunderne ville miste deres fortrydelsesret, hvis folien blev brudt.

Webshoppen mente, at vilkåret var lovligt, da det fremgår af forbrugerrettighedsdirektivet[1]:

Fortrydelsesretten gælder ikke for ”forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt”.

Det giver umiddelbart god mening at beskytte madrassen med folie for derved sikre, at madrassen ikke bliver påvirket ved afprøvning eller brug. Der er heller ingen kunder, der ønsker at købe nye madrasser, der kan have været brugt af andre. Det sjove er i øvrigt, at EU-kommissionen i sin vejledning om forbrugerrettighedsdirektivet skriver, at madrasser er omfattet af denne undtagelse.

MEN det var EU-domstolen ikke enig i. Det måtte den tysk webshop sande, da en forbruger, der havde brudt forseglingen på madrassen, fik indbragt spørgsmålet for EU-domstolen.

Domstolen udtalte, at undtagelsen kun gælder for varer, der definitivt ikke kan sælges på ny, når forseglingen er brudt, når selve varens art gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at træffe foranstaltninger, der gør det muligt at sælge varen, uden at det indebærer en sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssig risiko.

EU-domstolens begrundelse for afgørelsen var:

  • At man også kan prøve tøj uden at miste fortrydelsesretten,
  • at man på hoteller bruger madrasser, som andre har sovet på,
  • at der er et marked for brugte madrasser,
  • at sælgeren kan rense eller desinficere madrassen, inden den sælges på ny.
  • at undtagelserne til fortrydelsesretten skal fortolkes indskrænkende.

Hvad betyder dommen for de erhvervsdrivende?

Når EU-domstolen har talt, så vil det være den fortolkning, ankenævn og domstole lægger til grund.

Fortolkningen har betydning for alle erhvervsdrivende, der benytter denne undtagelse i deres vilkår. De bør derfor genoverveje, om der er tale om en vare, der definitivt ikke kan sælges på ny, når forseglingen er brudt. Hvilke varer, der så kan være omfattet af undtagelsen, ligger hen i det uvisse, men det kan formentlig være kosmetikprodukter, fødevarer og lignende.

Fradrag for værdiforringelse, hvis kunden har taget varen i brug

Dommen ændrer ikke ved, at hvis en kunde har brugt varen ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, og det har medført en værdiforringelse, så hæfter forbrugeren for denne forringelse. Det afskærer dog ikke kunden fra at fortryde.

Hvis kunden sover på en madras i 14 dage, vil det efter FDIH’s vurdering klart gå ud over, hvad der er nødvendigt for at afprøve varen. Problemet er bare, at det kan være svært for den erhvervsdrivende at se, om kunden har sovet på madrassen eller bare har afprøvet den, medmindre der er en decideret brugspåvirkning i form af pletter og lignende.

Dommen forhindrer heller ikke forretningerne i at lægge plast - eller lignende beskyttelse om varen og henstille til kunden, at han eller hun kun afprøver varen med plastemballagen. På den måde kan man trods alt vide, hvilke madrasser det evt. kan være nødvendigt at desinficere, inden de bliver videresolgt.

Et vilkår om, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis plastemballagen på madrassen er blevet brudt, vil derimod være ulovligt.

Skal man oplyse, at madrassen har været solgt før, hvis købet fortrydes, og varen sælges igen?

Nej, Forbrugerklagenævnet har udtalt, at en mobiltelefon, der kortvarigt har været ude hos en anden kunde, ikke er mangelfuld, og at sælgeren ikke har pligt til at oplyse, at det er en fortrudt vare. Læs afgørelsen.

Læs hele EU-domstolens dom her

Er du i tvivl om, hvorvidt en vare er undtaget for reglerne kan du kontakte Tina Morell (tmn@fdih.dk.dk), hvis du er medlem af FDIH. 

[1] I Danmark forbrugeraftaleloven.

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik