FDIH hjalp Rito.dk fri af svensk knibe: Du må gerne bruge ordet gratis i et kombinationstilbud

Brugen af ordet gratiss kunne være blevet en dyr fornøjelse for Rito.dk, der blev anmeldt for at bryde markedsføringsreglerne i Sverige. Med hjælp fra FDIH fik den danske netbutik dog overbevist den svenske Reklameombudsmann om, at virksomheden ikke havde brudt reglerne.

Man skal være forsigtig med at bruge ordet gratis i sin markedsføring. Der er nemlig klare regler for, hvornår ordet kan benyttes.

Det ved Rito.dk, og derfor var den danske netbutik også ekstra opmærksom, da den tilbød svenske kunder et gratiss hæklesæt, hvis de købte varer for 200 SKR.

En svensk forbruger mente dog alligevel, at Rito.dk overtrådte reglerne. Hun klagede til den svenske Reklameombudsmann, fordi Rito krævede en modydelse ved at forlange, at forbrugerne skulle købe for 200 kr. for at få et hæklesæt gratis. Reklameombudsmanden henvendte sig til Rito og bad om en forklaring. Hun henviste til ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation, hvor det fremgår, at ordet gratis ikke må bruges, hvis der kræves en modydelse.

Værdi af medlemskab i FDIH

Rito.dk tog derfor kontakt til FDIH’s juridiske afdeling for at få Tina Morells vurdering og hjælp.

”Jeg havde selv været ved at undersøge forskellige ting, men jeg kunne mærke i min kommunikation med den svenske Reklameombudsmann, at vi skulle være ret skarpe i, hvordan vi formulerede vores svar samt kunne understøtte dette med konkrete henvisninger til relevante paragraffer. Derfor søgte vi vejledning hos Tina, som tidligere har været til stor hjælp,” siger Michael Ustrup, daglig leder hos Rito.

Efter at have kigget sagen igennem var Tina Morell enig med Rito i, at de ikke havde brudt reglerne:

”Hæklesættet var reelt gratis, for prisen på de varer, forbrugerne købte, blev ikke hævet i forbindelse med tilbuddet. Derfor mener jeg, at Ritos markedsføring er lovlig efter EU’s markedsføringsdirektiv, som det fortolkes af Europakommissionen og den danske forbrugerombudsmand.”

Hun gav også Rito et forslag til, hvad de skulle skrive til Reklameombudsmannen.

Efter at have modtaget Ritos svar nåede Reklameombudsmannen frem til samme konklusion, som Tina Morell og valgte derfor ikke at går videre med sagen. Det vakte ikke overraskende glæde hos Rito.dk, som sendte et par venlige tanker til FDIH.

”Havde vi ikke haft mulighed for at kunne gøre brug af Tina var der to muligheder. Enten kunne vi have forsøgt selv. Det var nok endt ud med et forkølet forsøg, som havde taget rigtig lang tid. Alternativt skulle vi have haft fat i en advokat. På baggrund af mit kendskab til denne branche ville denne hjælp hurtigt have kostet et sted mellem 2500-5000 kr. pr. time,” forklarer Michael Ustrup.

Selv om sagen havde et kedeligt udgangspunkt med en kundeklage, så er der alligevel stor tilfredshed hos FDIH, forklarer Niels Ralund.

”Det er altid rart at høre om de her sager, hvor vi har hjulpet vores medlemmer. Det giver endnu mere energi i hverdagen. Og så er det et godt eksempel på, hvorfor 9 ud af 10 medlemmer vurderer, at de får noget ud af deres medlemskab af FDIH.”

Fakta:

Brug af ordet ”gratis” i markedsføring af produkter er reguleret i direktiv 2005/29/ EF om urimelig handelspraksis. Der er tale om totalharmonisering af reglerne i EU, hvilket betyder, at EU-landende skal have samme regler.  Man må kun bruge udtrykkene ”gratis”, ”0 kr.”, ”vederlagsfrit”, ”uden betaling” eller lignende, hvis varen eller ydelsen reelt er gratis. Man må dog gerne kræve, at forbrugeren betaler det, det koster at få den gratis vare tilsendt (porto-udgifterne), og at reagere på tilbuddet (fx almindelig telefontakst), men ikke administration eller forhøjet porto.

Lovlige kombinationstilbud, hvor ”gratis” må bruges:

Man må gerne anvende udtrykket gratis som led i et kombinationstilbud, hvis det, der tilbydes gratis, reelt er gratis. Fx ”Køb en Play Station og få et gratis spil med i købet.” Det forudsætter dog, at prisen op på den pågældende Play Station ikke sættes op for at dække udgifterne til det gratis spil.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik