Nyt fra EU: Håb om ændringer i forbrugerrettighedsdirektivet og digital skat

Forbrugerpolitik og digital beskatning fylder lige nu meget i Ecommerce Europes arbejde, som FDIH deltager i. Selv om det ofte ligner brandslukning, når foreningens arbejdsgrupper mødes, så er der også enkelte lyspunkter i EUs udspil, New Deal for Consumers. Her får du en gennemgang af det vigtigste om e-handel fra EU.

Ecommerce Europes arbejdsgruppe eRegulation har altid en dagsorden præget af forslag til nye EU-direktiver eller ændring af allerede eksisterende direktiver. Det drøftes, hvordan e-handlen politisk kan få ændret de mest brandfarlige bestemmelser.

Der var dog et par lyspunkter ved september-mødet, som FDIH deltog i. 

Baggrunden er Kommissionens udspil New Deal for Consumers. Kommissionen har gennemgået EUs forbrugerlovgivning og de seneste års overtrædelser på tværs af EU og vurderer, at der er plads til forbedringer.

Udspillet skal ved ændringer i 4 direktiver styrke forbrugerbeskyttelsen gennem bedre håndhævelse af reglerne, større bøder og mulighed for gruppesøgsmål, ligesom gennemsigtighed i aftalevilkår er et nøgleord.

Kommissionen har dog også lyttet til e-handlens klager over forbrugerrettighedsdirektivets regler om, at forbrugerne skal kunne fortryde, selvom en vare er brugt, og at e-handlerne i visse tilfælde skal tilbagebetale købesummen, før de har haft lejlighed til at undersøge varerne. Der vil også ske en vis opdatering af reglerne, således at kravet om oplysning af faxnummer udgår.

Kommissionens forslag er efter høringer med bl.a. Ecommerce Europe nu klar til at blive forhandlet med Europa-Parlamentet og Rådet, inden forslagene kan blive gennemført.

E-handlens håb er, at pligten til at acceptere fortrydelse af varer, der har været brugt, forsvinder, men det kniber med at finde forståelse i EU-parlamentet for det ønske.

 ”Vi er tilfredse med nogle af punkterne i New Deal for Consumers, der fjerner urimelige eller uhensigtsmæssige krav. Lige nu nøjes vi dog med at håbe, da vi først kender de endelige formuleringer, når EU-parlamentet og Rådet har forhandlet med Kommissionen. Der kan stadig ske markante ændringer,” konstaterer chefkonsulent cand. Jur. Tina Morell Nielsen. Hun repræsenterer FDIH i arbejdsgruppen sammen med Public Affairs chef Henrik Theil.

Ecommerce Europes holdning er samlet i et executive summary 

Skat på digitale ydelser

EU har foreslået en midlertidig skat på 3% af omsætningen på digitale ydelser, der skal sikre, at megastore virksomheder som Google, Facebook, eBay og Amazon betaler skat i de lande, hvor deres produkter bliver brugt.

Ecommerce Europe er ligesom FDIH imod EUs forslag ”Fair Taxation of the Digital Economy”, og henviser i stedet til OECD, der allerede har gang i de indledende overvejelser om en global skatteløsning.

eRegulation arbejdsgruppen sluttede sit møde med en rundbordsdiskussion, hvor der var indbudt virksomheder, specialister fra EU-landenes faste repræsentationer og andre med interesse i sagen. Det blev en ganske livlig diskussion, hvor det gennemgående tema var, at effektiv beskatning af digital økonomi skal aftales globalt, ikke i EU-regi.

”Der var forståelse for, at der i EU-lande som fx Frankrig kan være en stemning for en hurtig EU-løsning, fordi man er irriterede over amerikanske tech-giganter. Men den generelle holdning var, at en lokal EU-løsning ikke vil være effektiv, og vi frygter endnu en handelskrig, hvis præsident Trump måske med rette føler, at en EU-skat vil være et angreb på USA's virksomheder. Så i FDIH er vi glade for, at den danske regering er stemt for en OECD-løsning med globalt perspektiv, siger FDIHs Public Affairs chef Henrik Theil. 

Elementerne fra drøftelsen vil indgå i Ecommerce Europes dialog med Kommissionen.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik