Reklamationsfristerne i de europæiske lande – få styr på hvad der gælder

Hvad er reglerne for reklamationsfrist i de andre europæiske lande? Er der også 2 år frist? Det er godt at vide, hvis du sælger til andre markeder. FDIH gør dig klogere.

Når vi taler om salg til forbrugere i andre europæiske lande, har vi i vidt omfang de samme regler. Det skyldes, at reglerne om fjernsalg, e-handel, markedsføring og persondata er fuldt harmoniserede. Det betyder, at vi i vidt omfang kan nøjes med at oversætte siden til andre sprog.

Der er dog et stort MEN: Ikke alle regler fortolkes ens af medlemslandene.

Reglerne om, hvornår en vare er mangelfuld og reklamationsfrister (Købelovens regler), er endnu ikke fuldt harmoniserede. Fx er der forskellige reklamationsfrister. Du kan se de forskellige EU-landes reklamationsfrister her.

Belgien: 2 år, 1 år for brugte varer

Bulgarien: 2 år

Cypern: 2 år, 1 år for brugte varer

Danmark: 2 år

Estland: 2 år

Finland: Ingen øvre grænse – der ses på den forventede holdbarhedsperiode

Frankrig: 2 år

Grækenland: 2 år

Holland: ingen øvre grænse – der ses på den forventede holdbarhedsperiode

Irland: 6 år

Island: 2 år, 5 år for længerevarende forbrugsgoder

Italien: 2 år, 1 år for brugte varer

Kroatien: 2 år, 1 år for brugte varer

Letland: 2 år

Litauen: 2 år

Luxembourg: 2 år, 1 år for brugte varer

Malta: 2 år

Norge: 2 år, 5 år for længerevarende forbrugsgoder

Polen: 2 år, 1 år for brugte varer, 5 år for længerevarende forbrugsgoder

Portugal: 2 år, 1 år for brugte varer med samtykke fra forbrugeren

Rumænien: 2 år, 1 år for brugte varer

Slovakiet: 2 år, 1 år for brugte varer

Slovenien: 2 år, 1 år for brugte varer

Spanien: 2 år, 1 år for brugte varer

Sverige: 3 år

Storbritannien: 6 år (Undtagen Skotland: 5 år)

Tjekkiet: 2 år, 1 år for brugte varer

Tyskland: 2 år, 1 år for brugte varer

Ungarn: 2 år, 1 år for brugte varer

Østrig: 2 år, 1 år for brugte varer

Den ”relative” reklamationsfrist:

Vi har i Danmark en regel om, at forbrugeren skal reklamere inden rimelig tid efter, at manglen er opdaget, og at 2 måneder altid er rimelig tid. Det er ikke sikkert, at alle EU-lande har indført en sådan relativ reklamationsfrist. Har de det, må den ikke være kortere end 2 måneder.

Du kan læse mere om de enkelte landes køberetlige regler (B2C) her – vælg land under ”choose country”

Del med dit netværk

Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder - er pt. på barsel
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.