Ny digital strategi fra regeringen

Regeringen har i dag udgivet en plan for den digitale vækst i Danmark med det formål at gøre Danmark til en digital frontløber.

Der er flere gamle kendinge og enkelte nye tiltag i regeringens strategi for Danmarks digitale vækst. FDIH er enige i de fleste tiltag, men konstaterer også, at det er et traditionelt udspil med fokus på produktionserhverv, mens detailhandel og serviceerhverv mest har en birolle. "Med tanke på de mange arbejdspladser, der alene i detailhandlen er i fare på grund af konkurrencen fra udenlandske netbutikker, havde vi gerne set flere målrettede tiltag. Generelt mener vi, at i forhold til vigtigheden af digitalisering, så virker de afsatte beløb i finansloven på 75 mio. kr. i 2018 og 125 mio. kr. årligt herefter ganske rigtigt som ”fødselshjælper”, men der bliver nok brug for flere ”børnepenge” for at udvikle sig til digital frontløber,” konstaterer Niels Ralund, direktør i FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen præsenterede tirsdag regeringens strategi, der skal få Danmark til at gribe mulighederne i den digitale omstilling. Danmark skal med regeringens ord være en ”digital frontløber”.

Regeringen har 6 indsatsområder:

  1. Digital hub for et styrket vækstmiljø
  2. Digitalt løft af SMV’er
  3. Digitale kompetencer til alle
  4. Data som vækstdriver i erhvervslivet
  5. Agil erhvervsrettet regulering
  6. Styrket IT-sikkerhed i virksomhederne

I FDIH samler interessen sig især om punkt 1. Digital Hub, 2. Digitalt løft til SMV’er og 5. Agil erhvervsrettet regulering.

Den digitale ”hub” skal samle de gode kræfter i et offentlig-privat partnerskab, der skal styrke væksten. FDIH deltager gerne og vil arbejde konstruktivt for, at samarbejdet bliver en dynamo for digitalisering og vækst med konkrete mål og direkte kontakt til virksomhederne. Det digitale løft i form af især rådgivning om eksport er en kendt sag, som vi allerede har stiftet bekendtskab med i e-Vitus-forløbene i Eksportrådet. FDIH ser gerne flere målrettede tiltag overfor virksomheder, der kan og vil digitalisering, end offentlige tilskud til privat rådgivning, der jo primært sikrer indtjeningen hos de rådgivende konsulenter.

”Vi noterer med tilfredshed, at der er lagt op til sparring mellem virksomhederne om digitale udfordringer. Vi bruger selv sparring mellem FDIHs medlemmer, hvor over 100 deltagere på Netsværksdagen i dag i København bruger hinandens viden og erfaringer ved at stille spørgsmål, lytte og blive klogere samt finde sparringspartnere på tværs af brancher. Her byder vi gerne ind med erfaringer og viden om, hvordan vi frigør den enorme viden, som ligger skjult i virksomhederne,” tilføjer FDIHs administrerende direktør.

”Endelig er vi meget spændte på ”Agil erhvervsrettet regulering”, der skal give mere forståelige love og regler. I lyset af de mange mere eller mindre forståelige direktiver fra EU er det afgørende, at vi ikke spænder ben for os selv med nationale særregler, der f.eks. begrænser adgangen til rådgivning. Det må ikke være virksomhedens størrelse eller ejerforhold, men derimod dens vilje og evne til digitalisering, der afgør om de kan få en hjælpende hånd," afslutter Niels Ralund.

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter
Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.