Sund fornuft udskyder moms på gavekort

Forslaget om moms på gavekort ved udstedelse træder først i kraft om et halvt år. Der er politisk enighed om, at der er for kort tid til at gennemføre forslaget

Teksten er præciseret med rigtigt navn på DFs ordfører og de ændringer, der følger af betænkningen fra Skatteudvalget - 13/12-2018

Forslaget om at afregne moms ved udstedelse af gavekort skydes nu til hjørnespark af Folketinget, hvor der er flertal for at udskyde ikrafttrædelsen af lovforslaget med et halvt år, altså til 1. juli 2019. Allerede under 1. behandlingen i salen fremhævede flere skatteordførere, at fristen for gennemførelsen var for kort, og Dansk Folkepartis Dennis Flydtkær bebudede et ændringsforslag om at udskyde gennemførelsen med et halvt år.

”Der tegner sig nu et flertal for udskydelsesforslaget, og det er udtryk for sund fornuft hos de folkevalgte, der kan se det nyttesløse i at vedtage en lovændring mindre end en uge, inden den skal træde i kraft. Lovforslaget er jo stadig til behandling i Folketinget, og det ventes vedtaget lige inden jul, altså den 20. december,” siger kommunikationschef Henrik Theil, FDIH.

Det fremgår af de over 100 sider bemærkninger fra erhvervslivets organisationer til lovforslaget, L 28, at de mange berørte butikker og virksomheder i den travleste tid af året ikke har en chance for at tilpasse systemerne til det nye regelsæt.

EU-direktivet blev faktisk allerede vedtaget for 2 ½ år siden, og det skal sikre ens regler i EU for vouchers og gavekort, der er foranstaltninger mod skatte- og momssnyd, nye regler for CFC-beskatning mm. 

Forslaget skal gennemføres i medlemsstaternes nationale love pr. 1. januar 2019, men det blev først fremsat ved Folketingets åbning den 3. oktober i år. Første behandling var den 22. november, 2. behandling er sat til 18. december, mens 3. behandling og vedtagelse skal ske den 20. december. Folketingets skatteudvalg lægger  nu op til udskydelse af ikrafttrædelsesdatoen for moms på vouchers og gavekort, mens de øvrige dele af forslaget udgår. Udvalgets betænkning er afgivet, men endnu ikke tilgængelig på Folketingets hjemmeside. Når den offentliggøres kan man læse om de anbefalede ændringer i forhold til det oprindelige forslag. Afvigelserne i sidste øjeblik fra de harmoniserede EU-regler er forståelige, mens sagsforløbet vækker undren hos FDIH. 

”Det er helt uforståeligt, at skatteministeren og hans ministerium ikke har givet bedre tid til behandlingen af forslaget, der jo også omhandler meget komplekse ændringer af visse typer virksomheds beskatning. Ministerens bemærkninger om, at der har været for mange skatteforslag de seneste år lyder i mine ører som lidt af en søforklaring,” siger Henrik Theil. 

Det er muligt at følge lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Del med dit netværk

Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder - er pt. på barsel
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.