Indkaldelse til FDIH Generalforsamling 19. april 2018

Endelig indkaldelse til FDIHs generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter § 9.

Denne meddelelse er også sendt den 4. april 2018 pr. email til FDIHs medlemmer

Generalforsamlingen afholdes

 Torsdag den 19. april 2018 kl. 16.00

 Hos FDIH, Komitesalen på Børsen, Slotsholmsgade 1 B, 1217 København K

 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning om det forløbne foreningsår
 4. Debat af formandens beretning
 5. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport
 6. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende forenings år.
 7. Valg af foreningens formand
 8. Valg af foreningens næstformand
 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
  (der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen)
 1. Eventuelt

Til pkt. 7  ”Valg foreningens formand” – Per Rasmussen, er villig til genvalg

Til pkt. 9  ”Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen” Valgperiode 2018-2020

 Kandidaterne:

 • Philip Thestrup - Genvalg
 • Helle Schjødt-Bruhn - Genvalg
 • Anders Lindhardsen – Nyvalg
 • Michael Ejby – Nyvalg

Bestyrelsesmedlem Sven-Eric Nilsson genopstiller ikke.

 De øvrige medlemmer af bestyrelsen samt næstformanden er på valg i 2019.

 FDIH medlemmer, der vil deltage i generalforsamlingen, bedes af rent praktiske hensyn give sekretariatet besked pr. mail til kontakt@fdih.dk  - helst inden den 17. april 2018. Alle medlemmer kan deltage uanset tilmelding, men der skulle gerne være stole og en vand til alle, der kommer.

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.