Vi skal styrke dansk e-handel

Danske virksomheder er blandt EU’s mest digitale, men alligevel har de det svært i konkurrencen med udenlandske netbutikker. Regeringen har bebudet et udspil, der skal styrke dansk e-handel. Vi har som e-handlens organisationer en opfordring til, hvad det skal indeholde.

Bragt på Altinget.dk d. 7/11 2017

Regeringens har i sit erhvervsudspil ”Sammen om fremtidens virksomheder” afsat en pulje på 125 mio. kr. årligt i perioden 2018-2025 til Danmarks Digitale vækst. Et af de væsentligste punkter er at styrke rammerne for en konkurrencedygtig e-handel. Det glæder Dansk Erhverv og Foreningen for Dansk Internethandel, for danske virksomheder er hårdt pressede af ulige konkurrencevilkår og byrdefulde regler, som koster indtjening og hæmmer virksomhedernes muligheder for at eksportere og skabe flere arbejdspladser i Danmark.

Pengene skal bruges fornuftigt, og derfor har vi udset fire områder, hvor vi uden at sprænge statskassen kan gøre en forskel og styrke de digitale danske virksomheders konkurrenceevne.

Fair konkurrence, tak!

Konkurrence er godt, men den skal være fair. Derfor er det glædeligt, at regeringen vil styrke kontrollen med de mange udenlandske netbutikker, der ikke betaler korrekt dansk moms, når de sælger til danske forbrugere. Det giver dem nemlig en unfair konkurrencefordel, og samtidig koster det hvert år statskassen mindst ca. 500-600 mio. kr. SKAT har allerede de nødvendige redskaber til at spore pengene, men de er ikke blevet taget tilstrækkeligt i brug. Vi opfordrer regeringen til at sætte tommelskruerne på SKAT og få sat gang i kontrollen. Det haster.

Vi opfordrer regeringen til at sætte tommelskruerne på SKAT og få sat gang i kontrollen. Det haster.

Mindsk barriererne for e-eksport

E-eksport kommer til at udgøre en væsentlig del af fremtidens erhvervsliv. Hvis vi skal øge eksporten og beholde vores digitale førertrøje, skal virksomhederne have lettere adgang til rådgivning om hvordan de kommer ud på nye markeder. Regler, produktstandarder, betalingsmåder m.v. er forskellige, og der er brug for et sted, hvor ikke mindst mindre virksomheder kan få information og vejledning om hvilke regler og krav, de skal leve op til, hvis de vil sælge over grænserne. Erhvervsstyrelsen med Indre Markeds Center og Udenrigsministeriet med Eksportrådet hjælper allerede virksomheder med at komme ud på nye markeder og løse de udfordringer, de møder. De programmer skal udvikles og udbredes, så flere virksomheder får gavn af dem. Vi har som organisationer fokus på at hjælpe vores medlemmer ved at udbrede best-practice.

Mindre byrdefulde regler

På trods af løfter om at gøre e-handel lettere oplever vi en stigning i byrdefulde og ofte overflødige regler. Vi ryster til tider på hovedet, når EU sender nye regler på banen. Hvorfor skal virksomheder eksempelvis tvinges til at sælge til forbrugere i lande, de ikke vil sælge til? Og hvorfor skal virksomhederne tvinges til at tage brugte varer retur? Det gavner ikke e-handlen. Hvis e-handlen skal trives er det ikke flere regler men bedre regler, der er brug for.

Regeringen bør arbejde for, at EU mindsker de lovgivningsmæssige byrder for virksomhederne, og at al lovgivning bliver underlagt en solid omgang sund-fornuft-tjek. Det er gratis!

Regeringen bør arbejde for, at EU mindsker de lovgivningsmæssige byrder for virksomhederne, og at al lovgivning bliver underlagt en solid omgang sund-fornuft-tjek. Det er gratis!

De rigtige kompetencer

Vi skal også sikre, at virksomhederne har adgang til medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer. Det er en kæmpe udfordring, som vi ikke kan løse fra den ene dag til anden. Der er brug for, at de eksisterende erhvervsrettede uddannelser – både de kortere og længerevarende - er omstillet til at uddanne fremtidens medarbejdere, så de er klar til den digitale virkelighed. Der skal også i arbejdes for bedre og flere muligheder for efter- og videreuddannelse af den eksisterende arbejdskraft. I dag hentes de digitale kompetencer mange gange i udlandet og det er vigtigt for danske virksomheder at de fortsat har den mulighed.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Vi har nogle åbenbare fordele, når det kommer til at udnytte de digitale muligheder for at handle elektronisk. Virksomhedernes ambitioner, forretningssans og drive er det, der har skabt og udviklet e-handlen. De skal fortsat drive udviklingen, men forudsætningen for at det vil lykkes er, at politikerne hjælper ved at skabe gode rammer og afstår fra at indføre flere overflødige og byrdefulde regler.

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter
Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.