Åbne netværksmøder på logistikdagen – en kæmpe succes!

Logistikkonferencen 2017 bød på tre åbne netværksmøder, hvor deltagerne diskuterede time-til-time levering, logistik som konkurrenceparameter og international logistik. Her følger nogle af de vigtigste pointer fra møderne.

Mere end 50 deltagere på konferencen var forbi et eller flere af de tre åbne netværksmøder, hvor der blev delt viden på kryds og tværs, svaret på konkrete spørgsmål og ikke mindst debatteret, hvordan fremtidens logistik bliver for e-handlere.

Får vi pakker en time efter bestilling i fremtiden?

Det spørgsmål talte 30 deltagere om med Jakob Kristiansen fra Burd for bordenden. Baggrunden var, at 40 % af e-handlerne, der har svaret på FDIHs logistikanalyse (side 25), mener, at levering inden for 8 timer bliver det normale om 5 år.

Derfor var det nærliggende at debattere, om der er perspektiv i 1-times leveringer, som Amazon Prime har indført på Manhattan. Her var der flere spændende perspektiver i debatten. Flere kunne se potentialet i så hurtige leveringer, men mange pointerede også, at det kan blive næsten umuligt at opnå så hurtige leveringer i hele landet, og at det kan blive en kommunikationsmæssig udfordring over for kunderne.

Priserne vil også blive forskellige for kunderne, alt efter om kunden bor midt i en af de større byer eller på landet, og mange e-handlere (og logistikleverandører), så pt. ikke nogen mulighed for at lave en tilstrækkelig differentiering af priserne over for kunderne.

Samtidig bemærkede flere også, at det måske var e-handlerne selv, der var med til at skabe nogle forventninger og muligheder, som kun ganske få (eller næsten slet ingen) kunder efterspurgte.

Den overordnede konklusion var derfor, at behovet for 1-times levering pt. er småt, og at der er både praktiske og økonomiske problemer i modellerne. Til gengæld var der bred konsensus om, at kunderne i høj grad efterspørger levering i bestemte og små tidsintervaller, så pakken faktisk ankommer, når kunderne er hjemme.

Hvordan bliver din logistik et stærkt konkurrenceparameter?

Side 21 i logistikanalysen viser, at gratis fragt har overhalet forskellige leveringsalternativer som e-handlernes stærkeste konkurrenceparameter. Og netop logistik som konkurrenceparameter diskuterede 15 personer på det åbne netværksmøde om ’Logistik som konkurrenceparameter’.

Her blev ekspreslevering også drøftet, og der var enighed om, at ekspreslevering har sin berettigelse i nogle genrer af B2B-handel, men derudover var der stor tilslutning til, at det er meget vigtigt at kommunikere klart og tydeligt til kunden, hvad han/hun kan forvente og der var igen opbakning til ønsket om levering i bestemte tidsintervaller.

Derudover var der også flere af deltagerne, der på logistikmarkedet savnede nogle transportører, som kunne håndtere ’mellempakkerne’, som ikke er de klassiske pakker, som udgør størstedelen af e-handlen, men heller ikke er de helt store ting, der leveres på paller og med kran.

Flere af e-handlerne havde også succes med at bruge perioder med lav aktivitet til at tilbyde fri fragt, hvor der særligt var stor effekt på at tiltrække kunder på b2c-markedet med denne type kampagner.

Slutteligt rundede gruppen netværksmødet med at diskutere den generelle udvikling på e-handelsmarkedet. For 10 år siden var e-handel i højere grad betragtet som ’billige produkter’, hvorimod det i dag i højere grad er parametre som nemt og simpelt til samme pris som i butikkerne, der kan siges at være den overordnede tendens.

Hvad er barriererne for international logistik?

Flere danske e-handlere eksporterer større andele af deres omsætning til udlandet. Det viser førnævnte logistikanalyse på side 10, og denne udvikling drøftede 18 friske deltagere. Flere nikkede genkendende til, at de havde relativt gode fragtpriser, når varer eksporteres ude af landet, men at det er rasende dyrt at få returpakker sendt tilbage til Danmark. Det var derfor et oplagt tema at drøfte, hvor der kom flere spændende perspektiver på banen for at nedbringe omkostningerne og tidsforbruget i forbindelse med returpakker fra udlandet.

Når talen falder på international logistik, så rimer Norge på besvær og risiko for rap over fingrene. En e-handler kunne bl.a. berette, at en godtroende e-handler på et tidspunkt havde lagt et lille bolche ned i hver enkelt pakke. Det var blevet stoppet af de norske myndigheder, pakkerne blev tilbageholdt og sendt retur til Danmark, mens de norske kunder måtte vente på nye forsendelser, uden slik.

Dog betonede flere også, at når først systemer og procedurer er etableret, så behøver det norske marked ikke at være en større udfordring end som så, men der er visse udfordringer særligt under etablering, der gør, at e-handlere uden erfaring med Norge bør søge rådgivning eller netværk og inspiration hos andre e-handlere.

Giv mig mere netværk!

Hvis du gerne vil netværke med andre e-handlere til åbne netværksmøder, så kan du allerede nu tilmelde dig Netværksdagen 2018 – KBH, som afholdes 30. januar hos PostNord på Amager (gratis for medlemmer) eller tilmelde dig E-handel Danmark i Aarhus 14. marts, hvor vi også holder åbne netværksmøder på konference, hvor der nu er åbnet for billetsalget med early-bird billetter. I Netværket for digitale købmænd kan du lige nu være med til at beslutte, hvilke temaer vi skal lave åbnet netværksmøder om på konferencen.

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter
Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.