Varsling af FDIHs generalforsamling 2017

FDIH holder generalforsamling den 18. april 2017 kl. 16.00-18.00

Sidste frist for forslag og indstillinger til generalforsamlingen er den 28. marts 2017

Så er det tid til den årlige ordinære generalforsamling i FDIH, der hermed varsles i henhold til foreningens vedtægter § 9.

Generalforsamlingen afholdes

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 16.00 hos FDIH på Børsen, Slotsholmsgade 1A, 1217 København K

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, og eventuelle forslag til kandidater til bestyrelsen eller næstformand, skal være FDIHs sekretariat i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 28. marts 2017.

Udsendelse af endelig indkaldelse til generalforsamlingen vedhæftet dagsorden og eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse sker senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gange. Valg sker med et års forskydning, så det kun er den ene halvdel af bestyrelsen, der årligt er på valg. Bestyrelsen består af:

Per Rasmussen, formand, eCapacity - ikke på valg

Helle Schjødt-Bruhn, Marketingdirektør i Sportmaster - ikke på valg

Sven-Eric Nilsson, CEO, Stylepit - ikke på valg

Philip Thestrup, Aarstiderne A/S - ikke på valg

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2017:

Jeppe M. Jensen, næstformand, direktør i Fitspire.com

Claus Hjorting, advokat, Danske Bank

Lars Toftgaard, IBM

Kim Eriksen, Morfars.dk

Øvrige er først på valg i 2018

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter
Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Micha Hansson
Medlemsservice- og webmanager
Simon Bjerremann
Analysechef
Niels Preysz
Medlemschef
Anders Thesbjerg Tang
Netværksansvarlig
Anne K. Hansen
Projektleder
Pernille Trieb
Projektleder
Charlotte Ahm
Projektleder - på barsel
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice