Ugens medlem: Vertica

Vertica er et digitalt bureau med knivskarpt fokus på e-handel og omnichannel. Deres kunder har vundet e-handelsprisen intet mindre end syv gange. Det skyldes blandt andet, at Vertica tilbyder alt fra digital strategi til udvikling, UX, integration og online marketing og dermed laver løsninger, der hænger sammen hele vejen rundt.

Hvad ser I som det næste og vigtigste skridt for danske netbutikker?

Vi mener, at e-handlernes næste skridt bør være at komme videre med personalisering og sammenkobling af kanaler. 

Når vi kigger rundt i Danmark, er der efterhånden kommet nogle gode e-handelsløsninger på banen. Vi definerer en god e-handelsløsning ved, at den:

  • Kører hurtigt, har god søgning og gør det let at finde produkter
  • Konverterer godt og er sælgende bl.a. via funktionaliteter som recommendations
  • Har tidssvarende og indbydende layout og opsætning med brug af medier og billeder
  • Er et nemt værktøj for webredaktørerne og gør det muligt at arbejde med landing pages og kampagner
  • Kan skabe sammenhæng mellem e-handelsløsningen og de digitale push-kanaler som eksempelvis nyhedsbrev
  • Er integreret med andre systemer og backend, så den er et optimalt værktøj og hænger godt sammen med virksomhedens processer 

Selv om rigtig mange virksomheder først skal til at i gang med e-handel, er en lang række danske virksomheder heldigvis nået langt. Men vi oplever stadig, at de e-handelsløsninger der bliver udviklet, er skabt til den brede kundemasse og ikke målrettet nok til den enkelte kunde. Her ser vi personalisering som et oplagt indsatsområde, fordi virksomheder over en bred kam sælger mere, når de personaliserer deres salg og services. Derfor mener vi, at det næste logiske skridt for ambitiøse e-handlere er at opsamle og udnytte data endnu mere. Et stærkt eksempel er Brødrene Dahl, der bruger data som grundlag for popups på kundens mobil, når han står i én af virksomhedens butikker. 

Derfor mener vi, at det næste logiske skridt for ambitiøse e-handlere er at opsamle og udnytte data endnu mere. Et stærkt eksempel er Brødrene Dahl, der bruger data som grundlag for popups på kundens mobil, når han står i én af virksomhedens butikker.

- Troels Riisbrich Underlien, medstifter

Samtidig har vi meget fokus på samspillet med online og offline. Der skal skabes sammenhæng mellem den gode e-handelsløsning og alle virksomhedens øvrige kanaler, så kunden oplever en sammenhængende og personlig kunderejse. Et godt eksempel på en service, der kobler online og offline, er click and collect. Og vi ser det mere og mere – blandt andet hos Elgiganten, Imerco og Bolia. 

Vi betragter så at sige den gode e-handelsløsning som 1.0, hvorimod den sammenhængende, personaliserede kunderejse er 2.0, og vi mener, det er dér, dansk e-handel er på vej hen.  

Hvilken betydning får det for de butikker, der faktisk kan finde ud af det her?

De virksomheder, der formår at ramme kunderne ensartet og personligt i alle deres kanaler, skaber mere forretning. Og i et globaliseret marked, hvor kunderne til stadighed påvirkes fra flere og flere vinkler og udbydere (f.eks. Amazon og AliBaba), dér skal de danske virksomheder virkelig være skarpe og ikke ramme ved siden af. De skal skabe tryghed hos kunden. Tilbyde det rette vareudbud. Kommunikere åbent og fyldestgørende. Og have alle de fornødne services. Det handler grundlæggende om at være konkurrencedygtige og ikke miste kunder i et konkurrencepræget marked. 

Vi ser helt konsekvent hos kunder som Brødrene Dahl, Bolia og TRESS, at indsatser, der arbejder med omnichannel ved at koble deres kanaler og personalisere deres løsninger, giver virkelig gode resultater. 

Foto: Mange kunder kræver mange hjerner

Hvilke udfordringer er der i forbindelse med dataindsamling og brug?

Vi ser overordnet tre udfordringer. 

Teknisk udfordring ift. håndtering af data

Som virksomhed har man mange forskellige platforme og værktøjer i spil, og man møder sine kunder mange forskellige steder. Det betyder, at data skal samles. Samtidig er datamængden stor, og den skal opbevares fornuftigt. Og dét at skabe indsigt i en stor datamængde er i sagens natur både komplekst og tidskrævende. Det er her, kunstig intelligens og marketing automation kommer ind i billedet. Kun ved at bringe dem i spil bliver det muligt for e-handlere at håndtere data i forhold til en bred kundeskare og de mange platforme. 

Forretningsmæssig udfordring ift. håndtering af data

Det er afgørende, at virksomhederne forstår den forretningsmæssige fordel i at anvende data på tværs af virksomheden. Vi anbefaler, at man som virksomhed sørger for at sætte alle de centrale videnspersoner stævne, så man samler al central viden i organisationen. Målet er at kunne udnytte de grupperinger og tendenser, som indsigt i virksomhedens data giver, og det sker for eksempel i samspil mellem marketing og salg. Det er med andre ord ikke nok at lave udtræk fra data. Hele forretningen skal samles omkring det at forstå og udnytte data til at rykke som forretning. 

Dét at skabe indsigt i en stor datamængde er i sagens natur både komplekst og tidskrævende. Det er her, kunstig intelligens og marketing automation kommer ind i billedet.

- Troels Riisbrich Underlien, medstifter

Lovgivningsmæssig udfordring ift. begrænsning på data

Data består dybest set af viden om kunder og deres gøren og laden. Men individet skal selvfølgelig beskyttes. Den balance er ude af hænderne på hver enkelt virksomhed, og her må vi læne os op ad FDIH, som på politisk niveau kan påvirke de regler, der bliver udstukket. Målet er jo at opnå en fornuftig afvejning mellem dét at beskyttet individet – og samtidig gøre det muligt for virksomhederne at kunne agere. 

Hvordan kan I hjælpe de danske netbutikker med den her opgave?

Helt lavpraktisk kortlægger vi den enkelte virksomhed og deres kunder og klarlægger, hvilke data virksomheden har (eller burde have adgang til) for at sikre, at det digitale samspil mellem virksomhed og kunde bliver så optimalt som muligt for begge parter og skaber størst mulig værdi. 

Vi kortlægger alle touchpoints, hvor virksomhederne møder kunden. Herefter ser vi på, hvad virksomheden kan opsamle af data de forskellige steder, og hvordan de kan bruge indsigt fra dataene til at få kunderne videre i kunderejsen. Hvilke data skal de bruge? Er det realistisk at fremskaffe? Hvad er business casen på det? Hvor skal virksomheden prioritere indsatsen først? Hvad bliver det forventede udbytte? På den baggrund hjælper vi vores virksomhederne med at digitalisere deres samspil med kunderne. 

Hvad er jeres egne mål for de næste tre år?

Vi har som mission, at vi fortsat vil drive og udvikle dansk e-handel sammen med de mest ambitiøse danske e-handlere. Det gør vi ved at flytte vores kunder længere og tidligere end deres konkurrenter. Sammen med vores kunder har vi taget de første skridt mod det vi kalder e-handel 2.0, som vi definerer som den sammenhængende og personlige kunderejse. Og dér vil vi meget gerne være med til at løfte endnu flere virksomheder op, så dansk e-handel kan stå distancen i konkurrencen mod udlandet også i fremtiden.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik