Hvordan er forbrugeren beskyttet ved misbrug af kort og i andre tilfælde, hvor varen ikke leveres?

FDIHs jurist har svarene klar.

Misbrug af et betalingskort der er afluret eller stjålet

Hvis et betalingsinstrument misbruges, hæfter udbyderen af betalingsinstrumentet (kortudsteder) for det tab, betaleren (forbrugeren) har ved misbruget. Hvis PIN-koden er anvendt i forbindelse med betalingen, har betaleren en selvrisiko på 1.100 kr. I mere graverende tilfælde, hvor fx betaleren har udleveret koden til den, der har misbrugt kortet, eller hvor betaleren har undladt at spærre kortet, hæfter han eller hun med op til 8.000 kr.

Det fremgår af betalingstjenestelovens § 62. Hvordan betalingsmodtageren (fx Netbutikken) er stillet over for kortudstederen ved misbrug er ikke reguleret i loven. 

Kundens ret til charge back

En kunde, der har købt en vare eller tjenesteydelse ved fjernsalg, og har betalt med et betalingsinstrument (fx et betalingskort), har krav på, at udbyderen af betalingskortet tilbagefører pengene i følgende situationer:

  1. Hvis det debiterede beløb er højere end det aftalte.
  2. Hvis den bestilte vare eller tjenesteydelse ikke er leveret.
  3. Hvis fortrydelsesretten bliver udøvet, før varen eller tjenesteydelsen bliver leveret.

Det er dog en betingelse for at gøre charge back, at kunden inden han eller hun kræver charge back forgæves har rettet henvendelse til betalingsmodtageren (Netbutikken).

Reglen finder ikke anvendelse ved konto til konto overførsler.

Det fremgår af betalingstjenestelovens § 74. Hvordan netbutikken er stillet over for udstederen er ikke reguleret i loven.

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter
Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Micha Hansson
Medlemsservice- og webmanager
Simon Bjerremann
Analysechef
Niels Preysz
Medlemschef
Anders Thesbjerg Tang
Netværksansvarlig
Anne K. Hansen
Projektleder
Pernille Trieb
Projektleder
Charlotte Ahm
Projektleder - på barsel
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice