Køber du leads for at kunne kontakte forbrugere?

Et teleselskab og et bureau, der genererer leads, fik hver en bøde på 10.000 kr. for teleselskabets uanmodede telefoniske henvendelse til to forbrugere. Retten fandt ikke at registrering af de IP- adresser, hvorfra konkurrencerne blev tilgået, var tilstrækkeligt bevis for, at forbrugerne havde deltaget i konkurrencen.

Et teleselskab havde købt adresser og telefonnumre af et bureau til brug for telefonisk salg af telefonabonnementer. Adresserne var indsamlet af bureauet gennem konkurrencer på nettet.

To forbrugere klagede til Forbrugerombudsmanden. De nægtede overhovedet at have deltaget i konkurrencen.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte teleselskabet og leadbureauet. Spørgsmålet under straffesagen var i første omgang, om de to forbrugere overhovedet havde deltaget i konkurrencen og dernæst, om det fremgik tydeligt nok af konkurrencen, at forbrugerne ved deltagelse også gav samtykke til at blive ringet op af teleselskabet.

Beviset for forbrugernes deltagelse var, at bureauet havde registreret fra hvilken IP-adresse konkurrencen var tilgået, og hvorfra der var givet oplysning om forbrugernes navn, adresse og telefonnumre. I retten fortalte de to forbrugere ret overbevisende, hvorfor de ikke kunne have deltaget i konkurrencen.

Retten dømte de to virksomheder for ulovlig telefonisk henvendelse til forbrugerne, da virksomhederne ikke havde godtgjort, at de to forbrugere havde deltaget i konkurrencen. Registrering af IP-adresse, hvorfra oplysning om navn og adresse var givet, var således ikke tilstrækkeligt bevis.

Hvordan kan du sikre dig?

Hvis din virksomhed køber leads for at kunne ringe til forbrugere eller sende elektronisk reklame til dem, skal du sikre dig,

  • at bureauet gemmer bevis for, at det er den pågældende forbruger, der har givet samtykke.
    • Ved anvendelse af IPV4-adresser anbefaler Forbrugerombudsmanden, at der ligeledes registreres oplysninger om, hvilke portnumre afsenderen og modtageren af kommunikationen har på tidspunktet for afgivelse af samtykket. Ved anvendelse af IPV6 adresser, vil registrering af IP-adressen være tilstrækkelig. Det anbefales endvidere, at MAC-adressen gemmes. Eller at forbrugerens samtykke bekræftes pr. mail.
  • At det fremgår tydeligt af kampagnematerialet, at forbrugeren siger ja til at blive ringet op, eller til at modtage elektronisk markedsføring. Oplysningen om at forbrugeren siger ja til at blive kontaktet, skal fremgå lige så tydeligt som oplysningen om, at forbrugeren kan deltage i en konkurrence. Læs mere i Forbrugerombudsmandens vejledning.

Beviset skal gemmes i 2 år efter, at telefonnummeret sidst er brugt til opkald til en forbruger, da strafansvaret efter forbrugeraftaleloven forældes efter 2 år. Vær opmærksom på, at der også efter persondatareglerne er et krav om, at et samtykke til behandling af persondata skal kunne dokumenteres. Hvis oplysningerne opbevares længere tid (uden at blive brugt til opkald) skal dokumentation for samtykket også opbevares.

Læs forbrugerombudsmandens pressemeddelelser:

Relaterede nyheder:

https://www.fdih.dk/nyheder/2016/november/hvordan-ma-jeg-bruge-konkurrencer-og-andet-til-at-indhente-permissions

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter
Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Micha Hansson
Medlemsservice- og webmanager
Simon Bjerremann
Analysechef
Niels Preysz
Medlemschef
Anders Thesbjerg Tang
Netværksansvarlig
Anne K. Hansen
Projektleder
Pernille Trieb
Projektleder
Charlotte Ahm
Projektleder - på barsel
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice