Direktøren blogger: Eksport på nettet for dem, der kan og vil

Succes med online eksport findes ikke som én patentløsning for danske virksomheder, der kæmper en ulige kamp mod udenlandske konkurrenter. Virksomhederne skal finde deres egne veje, men politikerne bør hjælpe med at fjerne forhindringer som moms, fragtomkostninger og danske dukseregler.

Udenlandske netbutikker, store som små, er svære at bide skeer med, og det handler ikke mindst om, at danske netbutikker kæmper på ulige vilkår, når de tager kampen op på nettet med udenlandske konkurrenter. Den ulige konkurrence betyder også, at udenlandske netbutikker nemmere lokker danske forbrugere til at købe hos dem.

Faktisk steg danskernes køb i udenlandske netbutikker til 32 mia. kr. i 2016, og det er en stigning på over 20 % fra 2015 til 2016. Væksten på hjemmemarkedet steg kun med 14%, så udlandet æder sig hastigt ind på vores e-handel.

Eksporten online halter også, for det er meget svært at sælge på nettet til udlandet, når danske netbutikker skal kæmpe med høje omkostninger og stadigt mere bøvlede regler.

Hvis vi skal have mere gang i eksporten (og det skal vi), kræver det, at politikerne fokuserer på, hvordan de sikrer en mere lige kamp, og gør det mere attraktivt at gå i gang med salg over grænserne. Vi foreslår, at de retter blikket mod de største forhindringer, som er høj moms, store fragtomkostninger og dansk overimplementering af EU-regler.

Fragt, moms og EU-regler

Det virker helt tosset, at vi som et af de mindste lande i EU har nogle af de højeste fragtomkostninger. Vi ved, at fragtprisen kan afgøre om forbrugeren køber eller ej på nettet. Mange vælger derfor de udenlandske butikker, der bl.a. på grund af internationale postaftaler kan sende varer billigere fra udlandet til Danmark, end danske netbutikker kan sende varer rundt i Danmark. Den seneste postaftale gav PostNord Danmark lov til at øge portoen og forlænge udbringningstiden. Det holder ikke.

Den høje danske moms skal sænkes, men jeg erkender, at det kommer til at tage tid. Imens skal Danmark presse på for, at EU-kommissionen får gennemført sit forslag om, at momssats ved e-handel skal følge satsen i kundens hjemland.

Vi ønsker også et større politisk pres på, at de udenlandske netbutikker betaler den korrekte moms, når de sælger til danske forbrugere. Langt fra alle virksomheder gør det, og desværre har vi set, at SKAT ikke har brugt de redskaber, der gør det muligt at afsløre svindlen. Det koster samfundet hundredvis af millioner hvert år, og det gør livet svært for de danske butikker.

EU-regler uden jordforbindelse

Både politikere i Danmark og i Europa-parlamentet skal tænke sig om en ekstra gang, før de vedtager eller gennemfører regler, der regulerer e-handlen. EU-kommissionens fokus er på forbrugerne, og det giver en ubalance for virksomhederne. Fortrydelse af køb med ret til erstatning, selv om varen er brugt er bare ét eksempel på tåbelige regler, der koster penge.

Det er det rene nonsens, når kommissionen og parlamentet siger, at Geo-Blocking-forslaget styrker mindre virksomheder, fordi de får flere kunder, når de pålægges salgspligt online til alle borgere i EU. Kun store multinationale virksomheder som Amazon kan håndtere salg på 28 forskellige markeder med hvert sit særpræg.

EU griber med salgspligten ind over for virksomhedernes ret til selv at vælge, hvor de vil markedsføre sig. Hvor er de kritiske røster, som sikrer små og mellemstore netbutikker ret til selv at vælge deres markeder, hvor de ”kan og vil” yde den indsats, der sikrer eksportsalg og god kundeservice.

Salgspligten har kort sagt ikke forbindelse med virkeligheden.

Jeg savner derfor danske politikere og embedsmænd, der er skeptiske og bruger den sunde fornuft over for såvel geo-blocking som EUs forslag generelt.

Det handler ikke om at sige ja til alt, men i stedet spørge til, om det er til fordel for dansk erhvervsliv og arbejdspladser. Desværre klapper embedsmænd og Folketing ofte ukritisk hælene sammen og gennemfører EUs regler ofte tilsat danske særregler, næsten inden blækket er tørt på papiret i Bruxelles.

Der er ikke behov for konsulenter, men hjælp til virksomhederne

Dansk e-handel skal simpelthen have bedre rammevilkår og gerne en hjælpende hånd. Men det må og skal være den enkelte virksomhed, som selv udstikker vejen til mere eksport, ikke mindst online.

Jeg så for nylig et tweet fra handelsdirektør Annette Falberg hos DI, der mener, at eksportindsatsen skal samles en ny styrelse. Det vil over 4 år øge online eksporten for 10.000 virksomheder og sikre 735.000 jobs.

Jeg vil gerne se de beregninger, for det lyder for godt til at være sandt. Der findes ikke en standardløsning eller en styrelse, som kan levere det resultat. Virksomhederne kan derimod levere resultater ud fra, hvad de kan og vil. Her ved jeg, at vi får resultater.

Når vi spørger FDIHs medlemmer om, hvad de savner, så er det - udover mere lige vilkår – også incitamenter til at gå i gang med eksport. Det drejer sig om bedre afskrivningsmuligheder, fradrag for eksportinitiativer og kompetenceudvikling samt nem adgang til informationer om markeder, rådgivning og eksportfremme. Her kan politikerne gøre en forskel ved at imødekomme ønskerne. 

Vi mener også, at indsatsen skal fokusere på tiltag, der allerede virker, i stedet for at bygge et ny hus fyldt med statsansatte konsulenter.

FDIH har eksempelvis været fødselshjælper til eVitus-overbygningen på Eksportrådets Vitus-forløb. Vitus sikrer eksportmål og eksekvering ud fra virksomhedernes egne ressourcer og mål, og det virker. Desværre er der for rigide optagelseskrav til at tilbyde forløb til alle, der søger. Slæk på de formelle krav og giv plads til dem, der kan og vil.

Netværk mellem virksomhederne om eksport, digitalisering og meget mere sikrer at relevant viden bliver delt, og det ansporer til en målrettet indsats for at udvikle forretningen. Støt opbygning af netværk, så erfaringer og viden bliver tilgængelig for flere.

Lad os så komme i gang.

 

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter

Kommentarer

7. feb 2017 Martin Jensen

Sikke masse brok uden decideret forslag til at løfte e-handlen. Vil du ikke brokke dig over at danskerne er blevet for gode til ehandel og derfor ikke har nogle problemer med at købe i udlandet. Eller hvad med at brokke dig over at Googles adwords priser i udlandet er for høje eller hvorfor engelsk ikke er hele EUs modersmål. Du nævner at der skal fokuseres på tiltag der allerede virker. Hvad er det? Det tror jeg mange gerne vil vide! Og hvorfor bruger i det ikke i evitus? På trods af at FDIH var med til at udvikle evitus blev det ingen succes og nej det skyldes ikke reglerne! I må også selv kigge ind ad! Spørg også jer selv... hvis evitus blev en succes hvor mange virksomheder vil programmet kunne nå at hjælpe? FDIH må vide at virksomhederne mangler økonomi og ressourcer. At de indengår i netværk gør ikke at de tager skridtet med eksport. At momsen bliver løftet gør ikke at de får succes med eksporten. Det handler om at virksomhederne tænker for småt og for uambitiøst.

8. feb 2017 Niels Ralund

Hej Martin Tak for din engagerede kommentar. Altid dejligt, når vores læsere lynhurtigt kaster sig over tasterne. Vi brokker os ikke over, at flere og flere køber hos udenlandske netbutikker. Vi konstaterer det. Og vi konstaterer, at Danmark – og dermed danske politikere og virksomheder - bør forholde sig til, at der er et kæmpe gab mellem importen og eksporten. Derfor præsenterer vi nogle forslag til, hvad vi kan gøre for at skabe mere dansk e-salg. Konkret peger vi på fragtomkostninger og moms, som gør konkurrencen svær. Vi peger også på et fint EU-forslag og et knap så godt EU-forslag. Det er dem, der handler om moms og Geoblocking. Vi har også tidligere peget på, at digital købmandskab skal på skoleskemaet, så vi får flere dygtige e-handlere, der kan tage kampen op. Derfor er jeg ikke enig i, at vi bare brokker os uden at foreslå noget. Nu til eVitus. Vi har medlemmer, der har været meget glade for det, da det har hjulpet dem med at komme ind på nye markeder. Dermed ikke

8. feb 2017 Niels Ralund

...ikke sagt, at systemet er perfekt, men der er noget at bygge videre på. Jeg forstår heller ikke tanken om, at fordi programmet ikke kan hjælpe alle, så er det en fiasko. Dine holdninger om, at lavere moms og faglige netværk ikke betyder noget som helst, er jeg ikke enig i. Når vi taler med vores medlemmer, så giver de også udtryk for, at det er noget, som de efterspørger. Ligesom de efterspørger bedre afskrivningsmuligheder, fradrag for eksportinitiativer og kompetenceudvikling samt nem adgang til informationer om markeder og rådgivning. Til slut vil jeg sige, at vi har en masse medlemmer, som tænker stort og ambitiøst. Jeg kan faktisk ikke komme på nogen, der ikke gør. Mvh. Niels

11. feb 2017 Marc

Kære Niels Ralund, Fragt er et vigtigt punkt for brugerens beslutning om hvor man køber. Min overvejelse går dog på om dansk fragtpriser overforinternationale fragtpriser isoleret set er så meget højere ELLER om det skyldes volume. FDIH skal lave en forening der forhandler storaftaler... For moms forstår jeg ikke debatten. Hvis en udenlandsk EU virksomhed sælger online til Danmark og salget samlet til Danmark overskrider en vis størrelse, skal den udenlandske virksomhed jo afregne dansk momssats. Er det korrekt? Dermed er momsen jo konkurrenceneutral, og en udenlandske EU web-shop har ikke en fordel. Mht. adgang til informationer om markeder burde FDIH ikke stille det til rådighed på en portal? Er det ikke netop på sådanne punkter FDIH kan gøre sig gældende. I kan endda tjene penge på det. Generelt vurderer jeg, at danske webshops tænker for traditionelt og er nødt til at tænke i nye forretningsmodeller. det er jo netop hvad de store udenlandske gør... og derfor vinder de!

13. feb 2017 Niels Ralund

Kære Marc Tak for kommentar Jeg synes, at det er nogle konstruktive forslag. Jeg lytter, og har bedt FDIHs sekretariat om at se nærmere på, hvordan vi kan arbejde videre med dem. I nogle tilfælde er dine forslag allerede testet på den praktiske virkelighed, desværre uden det store held, men vi vil forsøge igen. Om fragt må vi sige, at prisniveauet herhjemme handler ikke alene om volumen. Det skyldes i høj grad manglende omstilling de seneste år hos den største aktør, det gamle PostDanmark, så vi i dag bøvler med dyr porto og for lang udbringningstid. Politikerne har undervejs ikke stillet krav om rettidig omhu, tværtimod, men de har tilladt ringe service til høj pris. Det stiller danske netbutikker dårligt i f t udlandet. FDIH har aftaler på fragtområdet, og de bliver faktisk brugt af vores medlemmer. Men en generel storaftale støder på grund, fordi lysten mangler. Dels fordi distributørerne ikke mener at tjene nok, og de største netbutikker indgår egne soloaftaler, hvor rabatten følg

13. feb 2017 Niels Ralund

(fortsat)...følger deres forretningsomfang. Vi kigger på det igen. Men bemærk at EU har sat ”parcel-delivery” på agendaen i dette år. Vi følger det rigtigt tæt. Ligesom de internationale aftaler, der har hjulpet Kina til absurd lave fragtpriser, nu bliver ændret. Det tegner lysere! Momsen er, som du rigtigt skriver ”neutral”, når en virksomhed i EU sælger for mere end 280.000 kr. til danskerne – hvis den husker at opkræve dansk moms og afregne den. Beregninger viser, at der er et hul på over 500 mio. kr. i opkrævningen, og det skal SKAT følge op på med alle de værktøjer, de har til rådighed. FDIH er kommet igennem med, at Eksportrådet og Erhvervsstyrelsen vil samle deres information om eksport og markeder på en fælles hjemmeside – i år. Vi supplerer op med artikler og analyser fra bl.a. Ecommerce Europe, men der er klart plads til forbedring. ...fortsættes

13. feb 2017 Niels Ralund

fortsat...Jeg oplever danske netbutikker som både innovative og hårdtarbejdende. Desværre ofte begrænset af størrelse og økonomi, når de skal i gang med eksport, og derfor arbejder vi for bedre vilkår fx med bedre afskrivningsmuligheder. Tak for et interessant indlæg Tak nu

Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Micha Hansson
Medlemsservice- og webmanager
Simon Bjerremann
Analysechef
Niels Preysz
Medlemschef
Anders Thesbjerg Tang
Netværksansvarlig
Anne K. Hansen
Projektleder
Pernille Trieb
Projektleder
Charlotte Ahm
Projektleder - på barsel
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice