Solidt e-handelsaftryk på fremtidens portoregler

Ecommerce Europe har en central rolle i dialogen mellem EU og postsektoren, og derfor har e-handlen sat solidt aftryk i de nye portoregler fra 2018. Reglerne gør småpakkerne fra Asien dyrere og bekæmper den skæve konkurrence, forklarer næstformanden for e-Logistik Arbejdsgruppen i Ecommerce Europe

"E-commerce Europe har brugt sin position som bindeled mellem UPU (Universal Postal Union) og EU til at fjerne skævheder i de globale portoregler og skabe mere lige vilkår til gavn for det e-handlen generelt”, siger Walter Trezek, næstformand for e-Logistik Arbejdsgruppen i Ecommerce Europe.

Han er en central person i udviklingen af nye portoregler, da han også er formand for UPU's rådgivende udvalg i forhold til EU. Hele regelsættet omkring postbefordring og portoberegning fastsættes af UPU, hvor hvert land har en repræsentant, typisk det nationale postvæsen.

Walter Trezek talte på FDIHs logistikkonference hos DAO365 i Fredericia, hvor han gav tilhørerne en gennemgang af ændringerne i portoregler, som træder i kraft næste år. Ændringerne er en konsekvens af, at poststrømmene er fundamentalt ændret i de seneste år, og derfor skal det globale postsamarbejde tilpasses, så satser og servicedefinitioner passer med virkeligheden fra 2018.

E-commerce Europe har brugt sin position som bindeled mellem UPU og EU til at fjerne skævheder i de globale portoregler og skabe mere lige vilkår til gavn for det e-handlen generelt.

- Walter Trezek

Skæv konkurrence fra ”u-lande”

Problemerne med de nuværende regler koncentrer sig især om store mængder af brevforsendelser med lav vægt, som faktisk indeholder varer fremfor dokumenter. Disse ”breve” bruger takster, der understøtter brevforsendelser fra mindre udviklede lande, tidligere betegnet ”u-lande.” Det gør dem markant billigere at sende for netbutikker, der har hjemme i ”u-lande.”

Anvendelse af brevforsendelsestakter til kommercielle brevposter, der sendes fra mindre udviklede lande, har medført en konkurrencemæssig ulempe for europæiske e-handelsvirksomheder. I nogle tilfælde var de takster, der blev anvendt i udlandet, endog lavere end indenlandske takster for den sidste kilometer levering.

Walter Trezek brugte i sit indlæg et eksempel med bestilling af mobiltelefoncover i en asiatisk netbutik. Det blev sendt som brev, og det gav den lokale postoperatør i Østrig en betaling på cirka 40 eurocent (=3 DKK). Var coveret bestilt i Østrig og sendt lokalt, ville prisen være cirka 4 euro (=30 DKK).

Det er altså billigere for en østrigsk forbruger at bestille i en asiatisk netbutik end i en østrigsk.

Problemet bliver ikke mindre af, at en stor del af ”vare-brevene” bliver sendt fra Kina, som næppe kan betegnes som et e-handelsmæssigt u-land:

”Det er latterligt, at fx Kina betegnes som mindre udviklet land, når de samtidig har en e-handelsindustri, der både i omfang og teknologi overgår lande i EU. Det har ikke været muligt at komme igennem med en ændring af den betegnelse, og derfor har fokus været på typen af forsendelser. Portoen skal afspejle de reelle omkostninger,” forklarede Walter Trezek.

Det er latterligt, at fx Kina betegnes som mindre udviklet land, når de samtidig har en e-handelsindustri, der både i omfang og teknologi overgår lande i EU.

- Walter Trezek

Slut med breve med varer

Fra og med 2018 vil UPU indføre en sondring mellem post som dokumentbrev og kommercielle brevposter, der indeholder genstande.

Enhver grænseoverskridende brevpost indeholdende varer vil blive kvalificeret som en "lille pakke" pr. 1. januar 2018. Portotaksten for brevforsendelser er delt i en håndteringspris og vægtpris pr. forsendelse. I forhold til dokumentbrevposten vil taksten for småpakker fra 1. januar bestå af en mere end fordoblet håndteringspris pr. vare, men en lavere sats pr. kilo. Både pr. vare og pr. kilo sættes taksten op for ”sidste kilometer” levering, der skal betales til postoperatøren i destinationslandet.

I eksemplet med mobilcoveret købt i en asiatisk netbutik vil en sådan vare fra 1, januar 2018 kvalificere sig til en anden produkt- og servicekategori ("lille pakke"), og give en betaling til det lokale postvæsen på ca. € 0,70 (=5,25 DKK). Desuden forhøjes gebyret for registrering af brevposter uden angivet indhold med ca. 80% for at forhindre enhver omgåelse.

”Vi er rigtig glade for, at der nu sker en prisstigning på 60 %, fordi det giver en vis udligning af den skæve konkurrence på portopriserne. Vi havde ønsket en ny klassificering af Kina, men vi må forholde os til, at der er færre lande i EU, end der er lande, som stemmer med Kina i UPU. Vi er også tilfredse med, at gebyret for håndtering af brevposter uden angivet indhold stiger, da vi forhåbentligt slipper for snyd i tolden med for lave værdiangivelser og betegnelser som ”gave” eller ”vareprøve,” siger public affairs chef Henrik Theil, FDIH.

Vi er rigtig glade for, at der nu sker en prisstigning på 60 %, fordi det giver en vis udligning af den skæve konkurrence på portopriserne.

- Henrik Theil

Fælles pakkelabel

Ud over ændringen i produkt-, service- og tolddefinitioner bliver det obligatorisk at anvende en UPU-stregkode til enhver kommerciel brevpost (= "lille pakke") fra 2018.

I øjeblikket er det en udfordring for myndigheder og operatører at vurdere indholdet og den korrekte håndtering af told og moms, herunder transportsikkerhedsspørgsmål. Det kan også få betydning for vurderingen af, om der er farlige eller ulovlige varer i pakken.

”En stregkode, der tager udgangspunkt i fakturaen til kunden, vil give toldmyndigheder en præcis beskrivelse af indholdet og værdien af pakken. Reaktionerne fra told- og skattemyndigheder har da også været meget positive,” lød det med et smil fra Walter Trezek.

Endelig vil en standardiseret label også gøre det muligt, at Track n’ Trace kan fungere hele vejen ved grænseoverskridende forsendelser, hvor der sker skift af transportør. I dag er ikke altid muligt for transportørerne at læse hinandens Track n Trace. 

Walter Trezeks artikel om de nye regler kan læses på Ecommerce Europes hjemmeside 

Du kan også hente standpunktspapiret

Manifesto for a better parcel delivery market in Europe

Kommentarer

7. dec 2017 Chr. H. Brix

Er der nogen, som har en god idé om hvad det helt konkret betyder for portopriserne fra Kina til DK/EU? Hvor meget vi kan forvente, at priserne stiger for en forbruger - fx på en 1 $ mobilcover?

4. jan 2018 André

Så det vil fremover koste dem 5,25 DKK. at sende et cover til Danmark? Hvis vi skal sende samme cover (under 100 gram) med brevpost fra Danmark, til en dansk forbruger, koster det os 18 DKK. Der er da sket en forbedring, men der er vist lang vej endnu..

5. jan 2018 Søren/FDIH

Hej Andre, ja, vi er helt enige om, at selv om der sker en forbedring, er det ikke tilfredsstillende endnu. Vi kæmper videre, for de skrævvrider konkurrencen. Det er dog et tungt område at ændre noget i. Mvh. Søren/FDIH

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik