EU vil fjerne konkurrence på moms

EU's medlemslande har sagt OK til nye momsregler for e-handel, som vil fjerne skæv konkurrence på moms, lette håndtering af moms og minimere svindel. FDIH ser det som rigtigt godt initiativ.

ECOFIN-rådet har besluttet, at EU kan gå videre med nye momsregler for e-handel med fysiske varer. Netbutikkerne skal derfor fra 2021 beregne moms efter satsen i købers hjemland, når butikken samlet sælger for mere end 10.000 euro (75.000 kr.) årligt til andre EU-lande.

Det svarer til momsreglerne ved salg af services over grænserne, kendt som MOSS, Mini One Stop Shop.  Det sikrer lige konkurrence mellem høj- og lavmoms lande, det gør momssvindel sværere, og det bliver mere enkelt for den enkelte virksomhed at registrere og afregne moms til andre EU-lande via sit nationale toldvæsen.

Lige konkurrencevilkår

”Det styrker et højmomsland som Danmark, der i mange år har tabt terræn til EU-lande med lav moms. Vi ser det som et rigtigt godt initiativ, der flugter med FDIHs mærkesag om e-handel og konkurrence på lige vilkår. Det bliver nemmere at handle på tværs af grænserne i EU uden momskonkurrencen, når direktivet træder i kraft om 3 år,” siger direktør Niels Ralund, FDIH.

En vigtig del af de nye regler bliver, at momsfritagelse ved import fra lande uden for EU af varer med en værdi under 22 euro ophæves. Det er et skævt vilkår, som alene er til fordel for varer fra lavprislande, især i Asien, da salg af tilsvarende varer er momspligtig, når varerne handles inden for EU’s grænser.

Det styrker et højmomsland som Danmark, der i mange år har tabt terræn til EU-lande med lav moms. Vi ser det som et rigtigt godt initiativ, der flugter med FDIHs mærkesag om e-handel og konkurrence på lige vilkår.

Lettere at afregne moms

Udvidelsen af MOSS til også at gælde for salg af varer i andre EU-lande vil betyde, at en dansk virksomhed, fremover kan nøjes med at lade sig momsregistrere i Danmark, og den registrering gælder også i resten af EU's medlemslande.

One Stop Shop online portalen vil forenkle krav til netbutikker, fordi momsregistrering, erklærings- og betalingsprocedurer klares lokalt og dermed bliver nemmere og billigere.

Nye krav til markedspladser

De ansvarlige for online markedspladser bliver fremover ansvarlige for, om der er opkrævet moms af importerede varer. Ecommerce Europe har advaret mod bestemmelsen. Dels er det en markant afvigelse fra de sædvanlige ansvarsregler, hvor det er sælger, som har ansvaret for at betale moms. Dels er det en bestemmelse, som er kommet til i sidste øjeblik, og der er derfor ikke foretaget den sædvanlige konsekvensvurdering af bestemmelsen.

Det nye direktiv træder i kraft 1. januar 2021.

Del med dit netværk

LinkedIn Facebook Twitter
Skriv kommentar

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.