Medlemmerne spørger: Skal kunden have fragtomkostningerne tilbage ved delvis fortrydelse af et køb?

Flere medlemmer har spurgt, om de skal tilbagebetale forsendelsesomkostningerne, når kunden har købt flere varer i en ordre, men kun fortryder en del af købet.

De fleste webshops tilbagebetaler kun forsendelsesomkostningerne, hvis kunden fortryder hele købet, men hvad siger loven?

Det fremgår af forbrugeraftaleloven, at når kunden fortryder en aftale om køb af en vare, skal webshoppen tilbagebetale ”alle beløb inklusive eventuelle leveringsomkostninger, modtaget fra forbrugeren” […] Det fremgår derimod ikke af hverken loven eller af forarbejderne til loven, hvad der gælder, hvis kunden fortryder en del af sit køb. Eksempel: Kunden køber en kjole, et par bukser og et par handsker, men fortryder købet af handskerne, som skal sendes retur. Der er os bekendt ikke truffet nogen afgørelser, der kan belyse spørgsmålet.

FDIH mener, at det er urimeligt, hvis en kunde, der har købt en kjole, et par bukser og et par handsker, har krav på at få leveringsomkostningerne tilbagebetalt, hvis kunden kun fortryder købet af handskerne. I så fald ville kunden jo kunne opnå en uberettiget berigelse ved at fortryde en del af købet.

Fik du læst om prismarkedsføring på til jul?

Hvis forsendelsesomkostningerne er de samme, hvad enten kunden køber en eller flere varer, er det FDIHs klare opfattelse, at forsendelsesomkostningerne ikke skal tilbagebetales ved fortrydelse af en del af en samlet ordre. Kunden er jo i så fald stillet som om, hun kun havde købt de varer, hun ikke har fortrudt købet af.

Har kunden derimod har købt fx en stor gasgrill og et par grillhandsker, men kun fortryder købet af grillen, kan der dog argumenteres for at stille kunden som om, han eller hun kun havde købt handskerne – dvs. at en forholdsmæssig del af transportomkostningerne skal tilbagebetales.

Indtil der bliver truffet en afgørelse i fx Forbrugerklagenævnet eller ved domstolene, må vi leve med, at der ikke er noget helt klart svar på spørgsmålet.

Har du styr på persondataforordningen? FDIH guider.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik