Medlemmerne spørger: Kunden oplyser forkert adresse, og varen forsvinder

Hvordan er vi stillet, hvis kunden oplyser en forkert leveringsadresse, og varen derfor forsvinder?

To medlemmer af FDIH har været udsat for, at en kunde ikke har modtaget sin vare, fordi den er blevet leveret til en forkert adresse. I begge tilfælde var det kunden, der var ”kommet til” at oplyse en tidligere adresse som leveringsadresse. 

FDIH’s vurdering 

Der er ikke praksis, der viser, hvordan Forbrugerklagenævnet eller Forbrugerombudsmanden ser på den situation, men – indtil der bliver truffet en afgørelse, der viser noget andet - er det FDIH’s vurdering, at det er kundens problem, hvis han ikke modtager varen, fordi han selv har oplyst en forkert adresse. 

FDIH’s vurdering, at det er kundens problem, hvis han ikke modtager varen, fordi han selv har oplyst en forkert adresse. 

 

Baggrunden for FDIH’s vurdering

 Hvis sælgeren kan godtgøre, at varen er afleveret på det leveringssted, kunden har oplyst, må man sige, at varen er leveret i overensstemmelse med aftalen. Forbrugeren vil i princippet kunne fortryde købet, men han eller hun vil ikke kunne tilbagelevere varen. Da den manglende tilbagelevering ikke skyldes en ”hændelig begivenhed”, men at køberen (groft) uagtsomt har oplyst en forkert adresse, vil kunden ikke være berettiget til at få pengene tilbage.

Hvad betyder ”hændelig undergang”?

Det fremgår af købeloven, at sælgeren ”bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse”, indtil den leveres til køberen. Når varen er leveret, bærer køberen risikoen for den hændelige undergang. 

Med ”hændelig undergang” menes, at varen forsvinder, uden at det kan bebrejdes hverken køberen eller sælgeren. Fx kan det ikke bebrejdes nogen af parterne, at en tyv bryder ind i en aflåst bil eller et forsvarligt aflåst lokale og stjæler varen, eller hvis lageret bryder i brand. 

Derimod kan det bebrejdes sælgeren, hvis Post Danmark afleverer varen til en anden adresse end den, kunden har oplyst.  Det er derfor ikke en hændelig undergang. Det er heller ikke en hændelig  undergang, hvis varen forsvinder, fordi køberen har oplyst en forkert leveringsadresse. Det er nemlig køberens fejl.

Der kan henvises til købelovens §§ 37 og 73. Der kan endvidere henvises til Forbrugerombudsmandens forhåndsbesked til FDIH, hvor Forbrugerombudsmanden udtaler, at varen anses for at være kommet i forbrugerens fysiske besiddelse, når den – efter aftale med forbrugeren – er lagt i forbrugerens postkasse, et skur i haven, eller når den er afleveret på forbrugerens arbejdsplads.

Denne nyhed er forbeholdt Dansk Erhverv medlemmer

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv, kan du læse resten af indholdet ved at logge ind herunder.

Kommentarer

3. mar 2016 Tue

Hej Tina Tak for denne information. Hvad er gældende, når distributøren har leveret til kundens tidligere adresse, hvor kundens navn ikke længere står på døren eller på postkassen? Distributøren bør ikke levere til en adresse, hvis navn og adresse ikke stemmer overens. Men det er sker alligevel i de fleste tilfælde vi oplever. For os er det svært at holde en kunde ansvarlig for, at deres ordre er leveret til en adresse, hvor deres navn ikke står på døren eller på postkassen, selvom det er kunden selv, der har oplyst en forkert eller gammel adresse.

3. mar 2016 MIkael

Jeg følger lige denne, da vi også ofte oplever dette.

3. mar 2016 Jimi

Vi følger også med her på sidste spørgsmål.

3. mar 2016 Tina Morell Nielsen

Ja, du har ret i, at det er noget, der kan gøre svaret mindre oplagt. Jeg går ud fra, at det følger af aftalen mellem distributøren og sælgerne, at distributøren kun må aflevere varen, hvis kundens navn står på døren/postkassen. (Den aftale er kunden ikke en del af, og det er ikke noget der fremgår af loven) Afleverer distributøren alligevel varen på adressen, selvom kundens navn ikke står på døren, kan det være en misligholdelse af aftalen mellem sælgeren og distributøren, som kan gøre distributøren erstatningsansvarlig over for sælgeren. Tager distributøren varen med tilbage, fordi han konstaterer, at adressen er forkert, kan kunden blive erstatningsansvarlig over for sælgeren for de ekstraudgifter, det har påført sælgeren, at kunden har oplyst en forkert adresse. (fortsættes)

3. mar 2016 Tina Morell Nielsen

Om sælgeren (distributøren) handler uagtsomt ved at aflevere varen på den adresse, kunden har oplyst, selvom kundens navn ikke står på døren, må bero på en konkret vurdering, herunder på den aftale, der er mellem sælger og kunde om levering: Der kan jo være mennesker, der bor på en adresse, uden at deres navn står på døren. Så bliver der også ballade, hvis varen ikke bliver afleveret. Det kan dog forholde sig anderledes, hvis man kommer til en etageejendom, hvor man ikke kan se, hvor kunden bor. Der kan også være andre grunde til, at kundens navn ikke står på døren. Under alle omstændigheder er det nok klogt at passe på, hvis navnet ikke står på døren. Vil man være på den helt sikre side, må man tage varen med tilbage.

3. mar 2016 Jonathan Parisi

Rigtig god artikel! Vi oplever overstående, nok mere ofte en andre, fordi vi sender 99% af vores forsendelserne med a-prioritetspost. Desværre er det ofte også svært at bedømme hvad der kan være sket (i tilfælde hvor adressen er rigtig) eftersom at forsendelser trods alt forsvinder mens de er hos Post Danmark, uden de står erstatningsansvarlige fordi breve ikke er forsikrede.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik