E-handlens særlige momsudlægsregel bortfalder fra 1. januar 2017

SKAT har besluttet, at e-handlens særlige lempelige regler for momsudlæg bortfalder fra 2017. FDIH beklager beslutningen, der vil øge omkostningerne for netbutikkerne

SKAT fastholder efter en høringsrunde i foråret, at de særlige momsudlægsregler for e-handel og postordrevirksomheder, der har været gældende siden 1989, bortfalder fra 1. januar 2017.

Postordre-/e-handelsvirksomheder skal derfor fremover anvende momslovens almindelige regler.

”I FDIH er vi ærgerlige over, at omkostningerne øges for danske netbutikker, når den ellers momsfrie pakkeporto nu skal indgå i butikkens momsgrundlag. Vi er samtidig forundrede over, at SKAT efter mere end 25 år med regelsættet, nu vurderer, at ordningen ikke har hjemmel i lovgivningen”, siger kommunikationschef Henrik Theil, FDIH.

FDIHs høringssvar til SKAT peger også på det urimelige i at ophæve ordningen, når SKAT ikke dokumenterer sine udsagn om, at der sker fejl i brug af ordningen, ligesom SKATs forringede vejledning om ordningen kan have bidraget til forringelsen.  Læs høringssvaret

Baggrund

Momsgrundlaget ved salg af varer og ydelser er som udgangspunkt det samlede beløb, som køber skal betale til sælger. I momsgrundlaget indgår derfor både den del af købers betaling, som dækker prisen på varen og de betalinger til sælger, som skal dække sælgers omkostninger i forbindelse med salget, herunder  emballage, forsikring af varen under transport og forsendelse (porto).

Det fremgår af momslovens § 27, stk. 1, og stk. 2, nr. 2.

I momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, er det præciseret, at beløb, som sælger modtager fra køber som godtgørelse af omkostninger, som sælger har afholdt i købers navn og for købers regning, ikke skal indgå i sælgers momsgrundlag, da der netop ikke er tale om betaling til sælger for en vare eller en ydelse, men derimod et udlæg.

Efter en lovændring i 1989 som følge af EF's 18. momsdirektiv, blev momspligten for Postvæsenets udbringning af postpakker ophævet, og det daværende Momsnævn blev spurgt, om udlægsreglerne kunne anvendes på pakkeporto.

Momsnævnet afgjorde, at postordrevirksomheder vil kunne anvende udlægsreglerne i momslovens § 27, stk. 3, nr. 3, på virksomhedernes udgifter til pakkeporto, når opnåede rabatter fuldt ud blev godskrevet køber.

SKATs afgørelse

SKAT begrunder sin ophævelse af ordningen med stigende e-handel, samt at ordningen i nogle tilfælde er blevet anvendt forkert. Ligeledes har SKAT foretaget et eftersyn af ordningens anvendelsesområde og hjemmelsgrundlag. Det er på baggrund af dette eftersyn SKATs vurdering, at ordningen hverken har hjemmel i momsloven eller i EU's momssystemdirektiv.

Ophævelsen af ordningen betyder, at virksomhederne skal anvende momslovens almindelige regler for udlæg for forsendelses- og portoomkostninger

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2017-1, hvorefter styresignalet bortfalder.

Læs mere om SKATs afgørelse

 

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik