FDIH Høringssvar: Markedsføringsloven har behov for flere præciseringer

FDIH peger i sit høringssvar til markedsføringsloven på, at der flere steder er behov for sproglige præciseringer, hvis man ikke utilsigtet vil kriminalisere den samlede e-handelsbranche

FDIH nu sendt sit høringssvar til udkastet til en ny markedsføringslov, og fokus i høringssvaret er især på at sikre præciseringer i lovteksten og -bemærkningerne, så danske virksomheder faktisk kan efterleve loven.

Flere af bestemmelser om fx at præsentere alle væsentlige oplysninger inden køb kan udløse en bøde, hvis de overtrædes. Her trænger lovteksten til præciseringer, da de nuværende formuleringer gør meningen uklar, fx er begrebet ”præsenteres uhensigtsmæssigt” ikke nemt at afgrænse. Der er kort sagt behov for at vide, hvordan reglerne skal forstås i relation til almindelig nethandel.

Endelig er der også enkelte punkter, hvor lovteksten eller bemærkningerne enten mangler præciseringer fra direktivet eller går længere. I lyset af, at regeringens mål er at undgå overimplementering samt at sikre, at danske virksomheder ikke stilles ringere end udenlandske konkurrenter, har FDIH et par steder peget på behovet for tilretninger.

FDIH har generelt været tilfredse med lovforslaget, der søger en bedre balance mellem forbrugernes og virksomhedernes interesser, herunder med en modernisering bl.a. omkring spam.

Link til FDIHs høringssvar om markedsføringsloven nedenfor

 

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik