”Tabt kurv”-funktion – kan det gøres lovligt?

Flere medlemmer har reageret på vores nyhed om ”tabt kurv”-funktion, da de mener at det er en god service, og ikke i strid med loven. Læs hvordan du kan lave en form for ”tabt kurv”-funktion, der ikke er i strid med markedsføringsloven.

I sidste måned skrev FDIH, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er i strid med markedsføringslovens § 6 - uden forudgående samtykke - at sende en e-mail til en kunde, der har afbrudt et bestillingsforløb på en hjemmeside, for at få kunden til at fuldføre sin bestilling.

Flere medlemmer har reageret på nyheden. Det er opfattelsen, at der er tale om god service, som kunderne er glade for, og som praktiseres ikke bare i Danmark, men også i udlandet. Nogle har oplyst, at tilsynsmyndighederne i andre lande anser det for lovligt.

Det er FDIH’s vurdering, at det er muligt at lave en form for en ”tabt kurv”-funktion, der ikke er i strid med markedsføringslovens § 6.

Det er som nævnt Forbrugerombudsmandens opfattelse, at uanmodet fremsendelse af en mail om en tabt kurv er spam, medmindre du som erhvervsdrivende på forhånd har indhentet et konkret samtykke fra kunden.

Hvad må man, og hvad må man ikke?

Markedsføringslovens § 6 forbyder erhvervsdrivende at rette henvendelse til nogen ved brug af ”elektronisk post”, medmindre der er givet et forudgående samtykke til det.

Elektronisk post er defineret således i e-privacy direktivet:

”Elektronisk post er enhver meddelelse i form af tekst, stemmegengivelse, lyd eller billede, som sendes via et offentligt kommunikationsnet, og som lagres i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil det hentes af modtageren.”

Meddelelser og reklamer, der vises på en internetside – som fx pop-up bokse, bannerreklamer mv. – er ikke omfattet af definitionen af elektronisk post. Pop-up bokse sendes nemlig ikke og lagres heller ikke, men forsvinder, når boksen lukkes.

Det er derfor FDIH's vurdering, at det ikke vil være i strid med markedsføringslovens § 6, hvis en kunde, der forlader bestillingsforløbet efter at have fyldt varer i kurven, bliver mødt med en dialogboks / en pop-up besked, hvor virksomheden tilbyder at sende en mail til kunden med et link til den tabte kurv, således at kunden kan genoptage bestillingen, hvis det ønskes.

Hvis der er mulighed for at acceptere eller at afvise tilbuddet, og kunden accepterer, vil en efterfølgende mail med et link til den tabte kurv ikke være i strid med markedsføringslovens § 6, idet der vil være givet samtykke til at modtage e-mailen. Husk at teksten i den efterfølgende mail ikke må gå ud over, hvad der er givet samtykke til.

Om god markedsføringsskik

Forbrugerombudsmanden vil kunne rejse spørgsmålet om, hvorvidt en pop-up, der fremkommer, når en kunde vil forlade en side, er i strid med god markedsføringsskik. Fx kan en aggressiv og påtrængende handelspraksis blive anset for at være i strid med god markedsføringsskik.

Det kan ikke helt udelukkes, at en handelspraksis, der forhindrer en potentiel kunde iuden videreat forlade en side, kan blive anset for aggressiv. I hvert fald hvis fremgangsmåden anvendes over for kunder, der ikke er kommet særligt langt i bestillingsforløbet.

Det er ikke strafbart at overtræde god markedsføringsskik. Hvis Forbrugerombudsmanden skønner, at en erhvervsdrivende handler i strid med god markedsføringsskik, kan hun anmode den erhvervsdrivende om at ophøre med den pågældende praksis. Gør den erhvervsdrivende ikke det, kan Forbrugerombudsmanden anlægge en forbuds- eller påbudssag ved retten.

Hvad gør FDIH fremadrettet?

E-privacy direktivet vil snart blive revideret i EU. Ecommerce Europe har allerede i samarbejde med medlemsorganisationerne fastlagt sin holdning til direktivet:

Ecommerce Europe vil bl.a. arbejde for, at der bliver en udvidet adgang til at rette uanmodet elektronisk henvendelse til kunder, således at man også kan rette henvendelse til kunder, der har vist interesse for ens varer, uden at et køb blev fuldført.

Hvis I har konkrete eksempler på, at tilsynsmyndigheder i andre EU-lande accepterer lovligheden af en ”tabt kurv”-funktion, vil vi meget gerne høre fra jer. Det vil nemlig kunne bruges i det igangværende arbejde med revision af markedsføringsloven.

Denne nyhed er forbeholdt Dansk Erhverv medlemmer

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv, kan du læse resten af indholdet ved at logge ind herunder.

Kommentarer

12. maj 2015 KFC

Ville være helt eminent, hvis det kan gøres lovligt!

13. maj 2015 Fotograf Aalborg

Arh! Det kan vist ikke været andet end god service! Jeg ser det ikke meget anderledes end med remarketings kampagner fra googles adwords kamapagner.

15. maj 2015 Mike

Øv. Den artikel kunne have været rigtig rar at læse også for ikke-medlemmer.

17. maj 2015 Michael Bredahl

+1 til Mike Hvorfor holde noget hemmeligt? Tror I ikke der er andre på hele the world wide web der vil skrive om det på et tidspunkt. I kan være first-mover i stedet for, det giver credit. Lukkethed giver negative wibes. DERFOR har jeg netop afmeldt nyhedsbrevet, for det er ikke et nyhedsbrev, det er et salgsbrev, eller et forsøg på det.

18. maj 2015 Morten Olesen

Som Michael og Mike skriver, så virker det godt nok lidt tåbeligt at prædike åbenhed imens man holder det lukket? Temmelig modstridende faktisk

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik