Medlemmerne spørger: Skal jeg sælge til alle?

Kan du som erhvervsdrivende nægte at sælge en vare eller en tjenesteydelse til en forbruger?

Udgangspunktet er aftalefrihed

Svaret er, at der som udgangspunkt er aftalefrihed i Danmark. Det betyder, at man som erhvervsdrivende ikke har pligt til at indgå en aftale med en kunde, hvis man ikke ønsker det. Der er dog på nogle områder en kontraheringspligt – det vil sige en pligt til at sælge/indgå aftale. Det gælder eksempelvis  i visse tilfælde på forsikrings- og forsyningsområdet.

Forbud mod diskrimination

Hvis du sælger tjenesteydelser, må du ikke diskriminere dine kunder på baggrund af nationalitet, vedtægtsmæssige hjemsted eller opholdssted. Det fremgår af § 5 i lov om tjenesteydelse i det indre marked.

Det fremgår af forarbejderne til loven, at erhvervsdrivende ikke må tage forskellige priser af danske og udenlandske kunder alene begrundet i kundens bopælsland. Er der en objektiv grund til at forskelsbehandle – fx at det faktisk er dyrere at levere i et andet EU-land – kan forskelsbehandling alligevel være lovlig.

Forbrugerombudsmanden har grebet ind overfor et byggemarked, der krævede et højere depositum for leje af en gulvafsliber af en herboende tysk statsborger, der ikke kunne fremvise dansk kørekort.

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Sager-og-praksis/Lov-om-tjenesteydelser/Sager-efter-lov-om-tjenesteydelser/Lov-om-tjenesteydelser-i-det-indre-marked

Loven gælder ifølge dansk ret kun ved salg af tjenesteydelser. Der er dog nogle EU lande, der fortolker det direktiv, der ligger til grund for loven, således, at det også gælder for varer.

Lov om forskelsbehandling på grund af race mv. forbyder endvidere erhvervsdrivende at nægte at betjene kunder på baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel overbevisning. Man må fx ikke nægte en person adgang til et diskotek på grund af hudfarven.

Netbutikker har et særligt problem

Hvis en aftale derimod er indgået, er man bundet af den. Det er et særligt problem ved handel på nettet, hvor aftalen normalt bliver indgået, når kunden lægger varen i kurven og afgiver bestilling.

Er der indgået en bindende aftale, vil det være en misligholdelse af aftalen, hvis man som webshop nægter at levere. I så fald vil kunden kunne kræve erstatning. Erstatningen skal efter købeloven fastsættes til forskellen mellem den pris, varen blev solgt til, og den pris samme eller tilsvarende varer blev solgt til andre steder på købstidspunktet.  Har kunden foretaget dækningskøb på forsvarlig måde inden rimelig tid efter ophævelsen, vil kunden kunne kræve differencen erstattet.

Man kan selvfølgelig forbeholde sig ret til at annullere aftalen, men både Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet mener, at det er et urimeligt aftalevilkår.

 

 

Denne nyhed er forbeholdt Dansk Erhverv medlemmer

Hvis du er medlem af Dansk Erhverv, kan du læse resten af indholdet ved at logge ind herunder.

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik