Høring om EU indsats mod kopiering og misbrug af ophavsrettigheder

EU bebuder ny handlingsplan mod piratkopiering og misbrug af ophavsret. FDIH vil kommentere på indsats og beder medlemmer om eksempler

EU konstaterer, at der sker et stærkt stigende misbrug af "Intellectual Property Rights", og der sættes nu ind med en opdateret handlingsplan, som er beskrevet i Kommissionens meddelelse – "Handel, vækst og intellektuel ejendom - Strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande".

"Det handler kort sagt om at bekæmpe den stigende piratkopiering af snart sagt alle varer og ydelser, hvor især internettet og e-handel er en kanal for at sælge de kopierede varer, som andre virksomheders har udviklet og derfor har retten til. Især Kina indtager en fremtrædende plads blandt de lande, som EU vil holde skarpt øje med," siger kommunikationschef Henrik Theil fra FDIH.

Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt meddelelsen i høring med høringsfrist den 22. august i år.

"FDIH vil udarbejde et høringssvar til Kommissionens meddelelse. I den forbindelse beder vi vores medlemmer, der har konkrete eksempler på krænkelse af deres rettigheder, om at sende dem til mig i FDIH   senest den 18. august."  

 

Misbrug for en 1 mia. euro i 2012

Uddrag af meddelelsen:

EU har oplevet en tredobling i antallet af IPR-krænkende varer, som blev tilbageholdt ved EU’s grænser mellem 2005 og 2012. E-handelen har medført øget handel med små forsendelser, hvilket gør påvisningen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder vanskeligere. På grund af dette nye mønster blev toldsager vedrørende krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i EU mere end fordoblet fra 2009 til 2012.

 I 2012 registrerede toldmyndighederne ca. 90 000 tilbageholdelsessager, hvilket svarer til næsten 40 mio. tilbageholdte varer (værdien af de tilsvarende ægte produkter anslås til ca. 1 mia. EUR)

 Se EU-meddelelsen i pdf her

 

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik