Konkurrenceankenævnet: Dankortgebyrer er for høje. FDIH anlægger sag for 200 mio. kr.

Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencestyrelsens afgørelse, der fastslår, at Nets’ priser for Dankortbetalinger på nettet er for høje og skal sættes ned. Styrelsen har krævet, at gebyrerne sættes ned med 36 % den 1. juli i år, og FDIH vil rejse sag mod Nets for tilbagebetaling af 150-200 mio. kr.

Pressemeddelelse af 25. juni 2013

FDIH rejste sag mod Nets ved klage til Konkurrencestyrelsen i maj 2010, og fik klokkeklart medhold i november 2012. Nets ankede, og Konkurrenceankenævnets kendelse i dag har fastslået, at styrelsen har ret i, at Dankortgebyrerne på nettet er alt for høje, og at Nets skal nedsætte prisen.


”FDIH har vundet en markant sejr på vejen mod, at nethandel sker på lige vilkår med andre. Konkurrencestyrelsen 2. afgørelse, der pålægger Nets at sænke gebyret med 36 % til 1,20 kr. fra 1. juli 2013, er også anket, men den er ikke afgjort endnu. VI forventer helt klart, at Nets tager bestik af dagens klare kendelse og nedsætter gebyrerne, så forbrugere og nethandlen sparer gebyrer på 82 mio. kr. frem til udgangen af 2014. Det er et væsentligt element i at styrke danske netbutikkers konkurrenceevne i forhold til udenlandske konkurrenter,” siger Annette Falberg, adm. direktør i FDIH.


De fleste netbutikker betaler Dankortgebyret i stedet for at lægge det direkte på kunderne. I gennemsnit vil netbutikker spare 70 øre pr. transaktion, så det er en markant omkostningspost. Samlet set kan dette gebyrniveau spare danske forbrugere og netbutikker for over en halv milliard kroner frem mod 2020, når vi fremskriver udviklingen efter de tal, vi kender i dag.

Nets skylder mellem 150-200 mio. kr.
Konkurrencestyrelsen afgørelse fra november sidste år, er nu stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, og dermed er det fastslået, at gebyrerne er for høje, og de skal sættes ned.


Konkurrencestyrelsens afgørelse fra maj i år skaber klarhed og konkretiserer med en ny pris på 1,20 kr. i hvor høj grad Nets har brugt sit Dankortmonopol til at tage for høje priser ved Dankortbetalinger på nettet. Afgørelsen er nok anket, men den giver en målestok for, hvor meget der gennem årene er ulovligt opkrævet.


”FDIH’s medlemmer har helt naturligt en økonomisk interesse i, at for de for meget betalte gebyrer kommer retur. Så vi rejser et krav over for Nets på tilbagebetaling af de for høje gebyrer. Alt i alt viser de foreløbige beregninger, at det løber det op i 150-200 mio. kr.” fortæller Annette Falberg.


I løbet af sommeren vil FDIH sammen med Lett Advokatfirma forberede det civile gruppesøgsmål, som netbutikkerne skal rejse mod Nets for at få pengene retur. Med mindre Nets selvfølgelig selv vælger at tilbagebetale de for meget opkrævede gebyrer.


”Dankortet er et godt og effektivt betalingsmiddel, som vi vil bevare og gerne betale for. Men prisen skal være fair, og derfor bliver den nu sat ned. De alt for store – og ulovlige - gebyrer skal selvfølgelig tilbagebetales,” siger Annette Falberg. 

 

 

Fakta om FDIHs klage over Dankortgebyrer

10. maj 2010  
FDIH indgiver klage til Konkurrencestyrelsen over PBS’ (nu Nets’) Dankortgebyrer ved betaling på internettet

30. november 2012  
Konkurrencestyrelsen giver FDIH medhold og pålægger Nets og FDIH at forhandle nye gebyrer inden 31/-1-2013

December 2010
Nets anker styrelsens afgørelse - men får afslag på, at anken har opsættende virkning i f t nye priser

Januar 2013
FDIH og Nets forhandler, men kan ikke blive enige

31. januar 2013
Nets ændrer gebyrspænd

Februar 2013 
FDIH klager over nye gebyrer til Konkurrencestyrelsen og beder styrelsen vurdere gebyrerne ud fra kendelsen i november 2012

23. maj 2013
Styrelsen afgør, at Nets’ gebyrer fortsat er forhøje, og de skal nedsættes til i gns 1,20 pr. betaling

27. maj 2013
Konkurrenceankenævnet behandler Nets’ klage over afgørelse fra november 2012

25. juni 2013
Konkurrenceankenævnet afgør Nets’ anke i favør af Konkurrencestyrelsen og FDIH, der er biintervenient i ankesagen


 

Kommentarer

25. jun 2013 Anders Christensen

Det giver da et kæmpe administrativt bøvl for butikkerne at skulle tilbagebetale for meget opkrævet kortgebyr? For det er jo ulovligt for butikken at opkræve mere end transkationsomkostningen, så resten skal vel tilbage til kortholderne der har betalt? Det ligner en håbløs opgave.. Mon ikke sagen ender med at prisen sættes ned fremadrettet og FDIH og Nets bruger formuer på at slås i retsale, uden at der kommer noget ud af det.

26. jun 2013 Halfdan Timm

Fantastisk! Held og lykke med sagen. Jeg håber, monopolet bliver brudt i løbet af de kommende år.

26. jun 2013 Michael Buje

Anders: Jeg tror ikke det er ulovligt at opkræve mere end transaktionsomkostningen, så længe der bare svares moms af en eventuel fortjeneste? Eller tager jeg fejl?

27. jun 2013 Michael Kjeldsen

Jeg er med Anders her - jeg har jo, som handlende, betalt det forhøjede gebyr i sidste ende, derfor bør pengene vel også rulle videre til mig?

27. jun 2013 Michael Kjeldsen

Jeg er med Anders her - jeg har jo, som handlende, betalt det forhøjede gebyr i sidste ende, derfor bør pengene vel også rulle videre til mig?

27. jun 2013 Torben Andersen

Hviorvidt kunden har krav på refusion afhænger nok meget af, hvordan du præcist har formuleret dig. Generelt set har butikken kravet imod nets, og bør have pengene tilbage. Men alle de virksomheder, der - lige som f.eks. RobinHus - har afholdt udgiften på lige fod med husleje og andet, har naturligvis et klokkerent krav. Kender nogen til et sted, hvor man kan beregne størrelsen af sit krav? (Et oplagt online tool for dig Halfdan?)

27. jun 2013 Henrik Theil

Tak for kommentarerne. Vi er nu i gang med med at få styr på det rent praktiske i et gruppesøgsmål mod Nets herunder Hvordan udregnes det for meget opkrævede ( for butikkerne) - tjah godt spørgsmål, men vi har skiftet batteri på FDIHs lommeregner og er igang med at beregne det. For det første, så er det vigtigste, som Anders indledningsvis nævner - prisen fremover! Her er vi sikre på lavere priser, og da vi gerne skal have masser af netforretninger i morgen, så er priser i fremtiden vigtigere end fortidens. Cirka 80 pct. af butikkerne har ikke opkrævet Dankortgebyret direkte hos kunden, men har valgt selv at betale gebyret - de har krav på tilbagebetaling af det for meget betalte. Hvis du har overvæltet gebyret direkte på kunden, så har du ikke haft udgiften - og kan ikke kræve tilbagebetaling. Forbrugerne, der har betalt selv, må gå via Forbrugerrådet... Lige nu regner vi, tjekker jura sammen med Lett og tilrettelægger, hvordan erstatningssagen praktisk kan gennemføres Det er vi klar med i september, og så tager vi hul på endnu et kapitel i sagen Bedste hilsner Henrik Theil, FDIH

1. jul 2013 Martin

Har haft en webshop i 2 års tid, selvom vores omsætning ikke var stor var der forholdsvist mange ordrer (små beløb). Og det hober sig op. Det projekt er afsluttet nu og gider ærlig talt ikke bøvle med at få nogle tusinde kr tilbage. Men hatten af for det gode arbejde! Vi var mildt sagt ikke tilfredse med måden vi blev behandlet på af nets når vi havde spørgsmål eller manglede papirer fra dem. Men det er en anden sag.

3. mar 2014 Jonas

Nu hvor bankerne vil sælge Nets kunne mange godt tro at de nye eger vil hæve prisen igen på net betalinger igen.

8. apr 2014 Mette Hansen - Ejendomsmægler

Priserne kommet til at stige i 2018 hvor den aftale som er lavet nu udeløber. Men til den tid er der nok kommet flere muligheder for betaling.

5. sep 2014 Kasper

At udnytte sin monopolstatus er ikke fair - godt at konkurrencestyrrelsen sætter gebyret ned. Tak for en rigtig god artikel.

12. okt 2014 Michael - Selvsalg

Rigtig Kasper. Monopol er noget skidt og det bliver nok ikke bedre nu hvor en kapital fondt har køb sig ind i NETS.

24. okt 2014 Morten - Refurb

Meget spændende, glæder mig til at følge forløbet. Håber det lykkes at rykke ved de høje priser!

11. dec 2014 Rosa - Boligsiden SelvEstate

Hvor kommer der en afslutning på denne sag?

16. feb 2015 Lisa Tammer

Det er utroligt at politikerne ikke endnu har set hvor meget det bremser erhverslivet.

1. jul 2015 Forsikringsportalen.dk

Enig Lisa, Men mon ikke også de få øjnene op for det. Antallet af webshop er alligevel steget gevaldigt over de seneste år og flere tiltag der støtter dem vil derfor være oplagte at få på bordet.

14. jul 2015 juliana

fedt at vi ikke er afhængig af dankort så meget længere. mobilepay, internet betalninger og meget andet er en fantastisk trend i markedet.

18. jul 2015 Per Allerup

Det er trods alt rart, at der er kommet flere og flere gode alternativer til Nets, eftersom de tror de ejer hele nettet. En virksomhed som eksempelvis Swedbank har forstået, at det er butikkerne der er kunder - og at de skal have service for at blive hængende.

Skriv kommentar
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik