Juridiske værktøjer

Praktisk guide til formulering af B2C Handelsbetingelser

Download FDIH's forslag til standard salgs- og leveringsbetingelser - også kaldet handelsbetingelser. De indeholder forslag til vilkår, der dog skal tilpasses jeres web-shop.

Alle webshops skal have et sæt handelsbetingelser eller salgs- og leveringsbetingelser - kært barn har mange navne.

De fleste af de oplysninger, som du skal give efter forbrugeraftaleloven, kan gives i dine salgs- og leveringsbetingelser.  FDIH har lavet to udkast til salgs- og leveringsbetingelser, som du kan anvende som skabelon når I skal skrive jeres handelsbetingelser til web-shoppen: Der er ét når I sælger varer og ét når I sælger tjenesteydelser. 

Tjenesteydelser er alt, hvad der ikke er varer/fysiske ting. Det kan fx være en reparation, et datingabonnement, leje af en genstand, udarbejdelse af en festsang, en rejse, download af musik, film osv. 

Det særlige ved tjenesteydelser er, at forbrugere efter forbrugeraftalelovens regler, som udgangspunkt kan fortryde, selvom ydelsen er leveret. Du kan dog sikre dig, at du ikke kommer til at levere en ydelse, som du ikke får betaling for. Der er forskellige regler alt efter, hvilke tjenesteydelser du sælger.

FDIH’s udkast til salgs og leveringsbetingelser tager højde for disse forskellige situationer og foreslår nogle tekster, du kan anvende, når du indhenter forbrugerens samtykke i bestillingsforløbet. Husk at fjerne de betingelser, der ikke har betydning for de tjenesteydelser, som du sælger.  

Hvad bør dine handelsbetingelser indeholde? 

Dine handelsbetingelser skal indeholde:

 • Nogle af de oplysninger, som du efter forbrugeraftaleloven skal give din kunde, og

 • andre særlige vilkår, der gælder for aftalen 

FDIH foreslår kun vilkår, som du skal have for at opfylde lovgivningens krav.

Du skal ikke skrive lovgivningens almindelige regler ind i dine betingelser. De gælder under alle omstændigheder. Du må heller ikke have vilkår, der er i strid med ufravigelige regler, der beskytter forbrugeren. I det hele taget er der ikke noget stort råderum for særligere vilkår på forbrugerområdet. 

Vilkår, der er byrdefulde for kunden, skal være fremhævet over for kunden for at være gældende. Sådanne vilkår kan derfor ikke kun fremgå af aftalevilkårene. 

Det er vigtigt, at dine salgs- og leveringsbetingelser er let tilgængelige for dine kunder, både inden et køb påbegyndes men også undervejs i købs- og betalingsprocessen samt umiddelbart efter købets afslutning. Du bør sikre dig at kunden accepterer vilkårene, inden købet afsluttes. 

Vilkår der kan blive anset for ulovlige 

Følgende vilkår kan vi ikke anbefale dig at bruge: 

 1. Du giver dig selv ret til at annullere handlen, hvis der er prisfejl, varen er udsolgt eller lignende.

 2. Kunden skal betale et gebyr, hvis det viser sig, at den vare, kunden reklamerer over, ikke har en mangel.

 3. Du giver dig selv ret til at ændre vilkår og priser for en løbende aftale, uden at kunden underrettes om ændringen og har mulighed for at opsige aftalen, inden ændringen træder i kraft.

  1. Du kan dog godt skrive i dine vilkår, at prisen ændres med en fast procentdel hvert år eller med nettoprisindekset.

  2. Vilkår der er i strid med forbrugeraftalelovens ufravigelige regler – fx at

   1. Kunden ikke har fortrydelsesret, når en vare er bestilt hjem specielt til kunden.

   2. Kunden har en fortrydelsesret, der er kortere end 14 dage.

   3. Kunden giver afkald på fortrydelsesretten inden aftalen indgås.

   4. Fragtomkostninger ikke tilbagebetales ved fortrydelse (bortset fra de tilfælde, hvor kunden udtrykkeligt har valgt en dyrere forsendelsesform end den mindst bekostelige standardlevering, som du har tilbudt.)

   5. Kunden mister sin fortrydelsesret, hvis varen har været taget i brug eller den er beskadiget under tilbageforsendelsen.

   6. Du bestemmer, at en eventuel tvist mellem dig og din kunde skal afgøres ved voldgift.

   7. Du bestemmer at en eventuel tvist mellem dig og din kunde skal afgøres ved dit hjemting eller et bestemt andet værneting.

Log ind og download forslag til,  hvordan jeres handelsbetingelser kan formuleres

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik