Persondataforordningen

Gælder der nye regler for Cookies efter GDPR ?

Flere medlemmer har spurgt FDIH, om der gælder nye regler for cookies efter, at GDPR har fået virkning den 25. maj 2018. Det spørgsmål har vi stillet Erhvervsstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for cookiereglerne.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at cookiereglerne ikke er ændret. Både cookiebekendtgørelsen og cookievejledningen gælder stadig. Der er dog en ændring: Du skal oplyse, at samtykket kan trækkes tilbage, da det efter 25. maj er en gyldighedsbetingelse for et samtykke. Det skyldes, at samtykket skal fortolkes i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen, jf. art. 94.

Hvad kræver de gældende cookieregler?

Der må ikke sættes cookies eller opnås adgang til cookies, medmindre personen har givet samtykke til det, efter at være blevet oplyst om bl.a. formålene med at sætte cookies, og hvem der sætter cookies eller opnår adgang til oplysningerne. 3. parts formål med at sætte cookies skal også oplyses.

Hvis der er flere formål, skal alle formål oplyses. Sættes der flere cookies med samme formål, er det nok at oplyse formålet en gang.

Lagdelt information

Information og samtykke skal gives, inden der sættes cookies. Du har dog ikke pligt til at give alle oplysninger på forsiden. Typisk har man et cookiebanner, som vises, når kunden kommer ind på siden. Her kan fx stå:

”Vi bruger cookies til statistik og til målrettet markedsføring fra os selv og vores annoncører – se her hvilke. Læs mere om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brug af cookies.

Når man klikker på linket for at læse mere, skal der som minimum være eksakte oplysninger om, hvilke 3. parter der sætter cookies (og formålene), og hvordan man afslår og tilbagekalder samtykke.

Tydelig og vedvarende adgang til oplysningerne

Uanset hvilken side en kunde befinder sig på, skal der være en tydelig adgang til oplysningerne om cookies og hvordan de slettes.

Samtykket

Et samtykke skal være en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra brugeren af siden eller din kunde, hvor han eller hun ved en erklæring eller klar bekræftelse accepterer, at der lagres oplysninger (fx sættes cookies) med bestemte formål, eller opnås adgang til sådanne oplysninger.

Samtykket kan fx gives ved at en person klikker ja til cookies efter at have fået oplysning om formål mv. Samtykket kan også gives ved, at personen klikker sig videre ind på din side (foretager en handling) efter at være blevet oplyst meget tydeligt om, at personen accepterer cookies, hvis han fortsætter ind på siden, og han i øvrigt er oplyst om formålene med at lagre oplysninger.

Der er ikke noget krav om at siden skal kunne fungere uden cookies.

Hvad er forskellen mellem cookiereglerne og persondatareglerne?

Cookiereglerne regulerer adgangen til at lagre oplysninger (fx placere en cookie) eller opnå adgang til oplysninger (fx en cookie) i slutbrugerens terminaludstyr.

Hvis en cookie er personhenførbar, eller hvis cookies bruges til at hente oplysninger om en person, vil behandling af disse oplysninger med henblik på fx profilering eller tracking af kunder være omfattet af GDPR, og så skal disse regler også overholdes.

Forestående ændring af cookiereglerne

I EU forhandles der i øjeblikket en ny E-privacyforordning, der vil stille nye krav til brug af cookies og lignende teknologier. Hvornår de nye regler bliver vedtaget, kan man endnu ikke sige noget sikkert om.

Læs cookiebekendtgørelsen 

Læs mere i Erhvervsstyrelsens cookievejledning  

Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen
Vores persondatapolitik