Persondataforordningen

Ny afgørelse fra Datatilsynet om offentliggørelse af billeder

Datatilsynet har vurderet, at offentliggørelse af modelbilleder ikke kunne forhindres af den afbildede person gennem tilbagekaldelse af et samtykke, da offentliggørelsen skete på grundlag af en erhvervsmæssig kontrakt.

For nylig offentliggjorde Datatilsynet en afgørelse, der kan have betydning for virksomheder, der bruger billeder af personer, herunder evt. ansatte i deres markedsføring.

Sagen kort

Sagen gik i korthed ud på, at en 18-årig pige havde ladet sig fotografere som model til brug for online arkiver, hvor man [mod betaling?] kunne trække billederne ud og bruge dem. Nogle af billederne var af mere intim karakter. Pigen underskrev en modelaftale, hvoraf det fremgik, at fotografen havde ret til at bruge og offentliggøre billederne. Hun modtog ikke penge for det.

Pigen fortrød, at hun havde indgået aftalen og ønskede, at billederne blev slettet og eventuelle modtagere af billederne underrettet, idet hun trak sit samtykke til offentliggørelse af billederne tilbage. Det nægtede fotografen. Pigen klagede derfor til Datatilsynet.

Datatilsynet konkluderede, at der var indgået en bindende, erhvervsmæssig aftale om ret til brug og offentliggørelse af billederne. Der var ikke afgivet et persondataretligt samtykke til behandling af billederne, og pigen kunne derfor ikke kræve billederne slettet under henvisning til, at hun havde trukket sit samtykke tilbage. Fotografen havde et retsgrundlag i ”kontraktreglen” til at behandle oplysningerne.

Pigen blev henvist til at indbringe spørgsmålet om, hvorvidt aftalen kunne tilsidesættes som urimelig, for domstolene.

Hvilken betydning har afgørelsen?

Det fremgår af Datatilsynets hjemmeside, at det kræver samtykke fra den registrerede at offentliggøre et portrætbillede af en person. Ulempen ved et samtykke er, at det til enhver tid kan trækkes tilbage, hvorefter oplysningerne skal slettes.

Den afgørelse, der nu er truffet, viser, at man også kan bruge ”kontraktreglen” som grundlag for behandlingen. Det betyder som udgangspunkt, at man ved at indgå en kontrakt med en person om, at denne skal medvirke i en reklamefilm eller lignende, kan undgå den situation, at personen trækker samtykket tilbage.

Man skal dog passe på, at man ikke forsøger at omgå persondatareglerne. Kontraktreglen bør således formentlig reserveres til tilfælde, der har karakter af erhvervsmæssig anvendelse af billeder, og hvor indgåelse af en kontrakt vil være naturlig.

 BAGGRUND

Billeder af genkendelige personer er personoplysninger efter GDPR.

Efter persondatareglerne skal du have et ”retsgrundlag” for at behandle – fx opbevare, videregive eller offentliggøre - billeder. Retsgrundlaget kan være 1) samtykke, 2) kontraktreglen: nødvendig for at opfylde en kontrakt som den afbildede er part i eller 3) interesseafvejningsreglen.

Den registreredes rettigheder

Efter persondatareglerne har den registrerede person (her den afbildede) ret til i visse tilfælde at få personoplysninger slettet, og hvis behandlingen er baseret på et samtykke, kan personen trække samtykket tilbage med den virkning, at billederne skal slettes.

Datatilsynets praksis om billeder på internettet

Når man offentliggør portrætbilleder på nettet, kræver det samtykke fra den afbildede person, mens situationsbilleder i mange tilfælde vil kunne offentliggøres efter interesseafvejningsreglen, hvis billedet i øvrigt er harmløst – dvs. at ingen kan føle sig udstillet, krænket eller udnyttet.

Et portrætbillede er et billede, der har til formål at afbilde en eller flere bestemte personer. Situationsbilleder er billeder af personer, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål.

Ovennævnte sag viser, at billeder i visse tilfælde også kan behandles og offentliggøres efter kontraktreglen.

Læs om offentliggørelse af billeder

Modelaftale: Samtykke eller kontrakt?

 

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Esben Carbac Hansen
Salgsansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder - er pt. på barsel
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Anna Risbjerg Omann
Studentermedhjælper - medlemsservice
Andrea Skou Pojezny
Studentermedhjælper - event
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen