Persondataforordningen

GDPR: Skal billeder af ansatte i informationsmateriale slettes, når ansættelsesforholdet ophører?

Skal billeder af ansatte i informations- og undervisningsmateriale slettes, når medarbejderen fratræder sin stilling i virksomheden jævnfør GDPR? FDIH gør dig klogere.

Virksomheden havde indhentet samtykke fra medarbejderen til brug af billederne, og spørgsmålet var derfor, om samtykket falder væk, når ansættelsesforholdet ophører.

Et samtykke til brug af og evt. offentliggørelse af billeder ophører, når samtykket trækkes tilbage. Samtykket falder derimod ikke væk, bare fordi ansættelsesforholdet ophører. Når der ikke længere er et sagligt formål med behandling (brug af billedet), skal det dog slettes.

FDIH anbefaler, at man laver en samtykkeerklæring, der er uafhængig af ansættelseskontrakten. Husk ved indhentelse af samtykket at oplyse, at samtykket kan trækkes tilbage, da det er en gyldighedsbetingelse.

Gå på opdagelse i vores persondataunivers

Generelt om offentliggørelse af billeder af medarbejdere på internettet efter GDPR

Portrætbilleder af ansatte og billeder optaget af ansatte på arbejdet (situationsbilleder) kan som udgangspunkt kun offentliggøres med den ansattes samtykke. Samtykket skal opfylde betingelserne i forordningens artikel 7 for et gyldigt samtykke. Arbejdsgiveren har derfor bl.a. pligt til at sikre, at samtykket er givet frivilligt. Tilsvarende gælder, hvis en arbejdsgiver bruger billeder af ansatte i materiale, der f.eks. anvendes til markedsføring. 

Hvis et samtykke trækkes tilbage, indebærer det, at billeder af den pågældende, som arbejdsgiveren har offentliggjort på internettet, skal fjernes. Det gælder også, selv om billedet f.eks. fremgår af en pjece, som er offentliggjort som pdf-fil. Hvis der er tale om trykt materiale, kan der ikke forlanges tilbagekaldelse af materiale, der allerede er distribueret. Datatilsynet har ikke taget stilling til spørgsmål vedrørende trykt materiale, der endnu ikke er distribueret. Det vil bero på de konkrete omstændigheder, om det i sådanne tilfælde kan kræves, at materialet destrueres. 

Det kan ikke udelukkes, at der i konkrete tilfælde – navnlig under hensyn til de funktioner, som en medarbejder skal udføre – vil kunne offentliggøres billeder af den pågældende på internettet i medfør af forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (Interesseafvejningsreglen).

Situationsbilleder: Er billeder hvor det er aktiviteten eller situationen, der er i centrum. Fx billeder af aktiviteter ved en koncert, et event eller en arbejdsplads.

Portrætbilleder: Et billede hvor formålet er at afbillede en eller flere bestemte personener. Fx billeder af virksomhedens medarbejdere, billeder på adgangskort, klassebilleder mm.

Læs mere om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynets vejledning om samtykke

 

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Esben Carbac Hansen
Salgsansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder - er pt. på barsel
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Anna Risbjerg Omann
Studentermedhjælper - medlemsservice
Andrea Skou Pojezny
Studentermedhjælper - event
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Har du brug for hjælp?
?
Send os et spørgsmål

Hvis du har et spørgsmål, så efterlad os en besked og vi vil svare tilbage hurtigst muligt.

Tak for din besked! Der skete en fejl, prøv igen