Persondataforordningen

Persondataforordning (GDPR) - FDIH guider dig

Velkommen til FDIH’s Persondataforordning-univers, hvor vi løbende udgiver artikler og guides, der hjælper dig til at forstå og overholde den nye persondataforordning.

Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018

Persondataforordningen herunder opbevaring af persondata er et vigtigt emne, som myndighederne vil fokusere meget på fremover.  Det er derfor vigtigt at forstå reglerne i denne ret komplicerede regelsæt. Det er nemlig ikke kun et spørgsmål om at have en persondatapolitik på hjemmesiden. Det er meget mere omfattende og vi vil meget gerne hjælpe jer.

10 ting vi anbefaler I får styr på i forbindelse persondataforordningen:

Der er nok at tage fat på. Derfor anbefaler vi, at I udpeger én person, der i samarbejde med andre medarbejdere bl.a. får styr på følgende:

  • Hvilke persondata behandler I og til opfyldelse af hvilke formål?
  • Hvor kommer data fra, hvor behandles de, og videregives de til andre?
  • I skal undersøge, om I lovligt kan behandle de personoplysninger, I opbevarer i dag.
  • I skal opfylde jeres oplysningspligt: Bl.a. skal I informere jeres kunder om de rettigheder, de har, når I behandler deres persondata.
  • I skal have nogle procedurer, der sikrer, at I kan opfylde jeres forpligtelser over for de registrerede.
  • I skal vurdere, om den sikkerhed I har – både den tekniske sikkerhed og den organisatoriske sikkerhed - lever op til reglerne i persondataforordningen, og I skal sørge for, at nye it-systemer bliver indrettet, så de tager højde for kravene i persondataforordningen.
  • I skal evt. lave risikoanalyser, og I skal have procedurer til at opdage, rapportere og undersøge brud på persondatasikkerheden.
  • Bruger I andre (databehandlere) til at behandle jeres data, skal I sikre jer, at I har de krævede aftaler på plads.
  • I skal vurdere, om de samtykker I evt. indsamler, lever op til forordningens krav. Gør de ikke det, skal de ændres hurtigst muligt.

Sidst og ikke mindst skal I kunne dokumentere, at I overholder persondataforordningen.

Som I kan se, er der ret meget, I skal have styr på inden maj 2018. Vi anbefaler derfor, at I går i gang allerede nu.

Læs vores artikler om persondataforordningen