Trends og tendenser i dansk e-handel
FDIH E-handelsanalyser

metode

FDIH e-handelsanalyse udarbejdes af Wilke markedsanalyse for FDIH, der står bag analysen i samarbejde med Bambora og DAO365. Nedenfor beskrives den anvendte metode.

Til denne analyse anvendes et spørgeskema med ca. 30 spørgsmål. Data er indsamlet online gennem Wilkes onlinepanel, WilkeWisdom.

Der er gennemføres cirka 1.200 interviews (respondenter) pr. måned, som resulterer i 14.400 interviews pr. år. Disse interviews skaber et særdeles robust statistisk grundlag for undersøgelsens resultater. Den maksimale statistiske usikkerhed er således på +/- 0,8 procentpoint på totaler.

Den samlede indsamlingsperiode har været underopdelt op i 12 indsamlingsperioder, én pr måned. Dette er gjort for at tage højde for eventuelle sæsonafvigelser ikke ville påvirke data, og det er dermed muligt at kigge på hele perioden som helhed, ligesom der er mulighed for at opdele undersøgelsen på enkelte måneder.

Den store mængde interviews betyder også, at det er muligt at dykke dybere ned i de enkelte segmenters besvarelser og udviklingen i de 5 prædefinerede segmenter.

  • De unge (18-25 år)
  • Børnefamilier (voksne med hjemmeboende børn - 26 -50 år)
  • Singler og par (voksne uden hjemmeboende børn - 26-50 år)
  • De midaldrende (51 - 64 år)
  • Pensionister (65+)

Data er vejet, så dette er repræsentativt for Danmarks befolkning på køn, alder (6 aldersgrupper – 18-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år og 70+ år) og 5 regioner.

Datasættet bliver endvidere vægtet på baggrund 1.000 telefoniske interviews, der typisk bliver gennemført i januar og maj i det indeværende år.

Har du et spørgsmål?

Niels Ralund
Adm. Direktør
Tina Morell Nielsen
Jurist & Chefkonsulent
Henrik Theil
Kommunikationschef
Søren Willemoes
Kommunikationsmedarb.
Niels Preysz
Medlemschef
Micha Hansson
Webmaster & Medlemservice-ansvarlig
Simon Bjerremann
Analysechef
Mikkel Roh Bøgebjerg
Projektleder/ medlemsservice
Anne K. Hansen
Eventchef
Pernille Trieb
Projektleder - er pt. på barsel
Birgitte Warming Juul
Projektleder
Magnus Glenn Hansen
Projektleder
Ditte Rogild Andersen
Studentermedhjælper - medlemsservice
Frederik Holmershøj
Juridisk studentermedhjælper
Tine Lauritsen
Ba.jur.